Vanackere feliciteert Obama maar waarschuwt voor verhoogd risico troepen Afghanistan

Ontslagnemend minister van Buitenlandse Zaken Steven Vanackere (CD&V) feliciteert de VS met het uitschakelen van Osama bin Laden. Hij spreekt van "een historische stap in de strijd tegen het terrorisme". Die strijd is echter nog niet gestreden en kan enkel succesvol zijn mits internationale samenwerking, zegt de Belgische buitenlandminister.

ibroeksteeg

"Zoals president Obama zelf benadrukte was deze operatie tegen al-Qaida slechts mogelijk door een effectieve samenwerking met de Pakistaanse overheid. De strijd tegen terrorisme is een langetermijnopdracht en internationale samenwerking is daarbij een essentiële voorwaarde voor succes. Door elke vorm van terrorisme te bestrijden verdedigen we ook de democratische waarden waar we zo aan gehecht zijn", zegt Vanackere.

Verhoogd risico

Vanackere onderzoekt nu of de Belgische troepen in Afghanistan een verhoogd risico lopen. Dat zei hij op Radio 1. "De strijd tegen het terrorisme is niet gedaan en moeten we verder zetten. De dood van Osama Bin laden is niet het einde van Al Qaeda," zei hij in een reactie op de dood van de terroristenleider.

"Het is niet denkbeeldig dat Al Qaeda zal willen terugslaan uit wraak. We moeten inschatten dat er nu een eerste reactie mogelijk is." Daarom gaat Vanackere bijvoorbeeld laten bekijken of onze militairen in Afghanistan een verhoogd veiligheidsrisico lopen.

Beeld: Photonews

Meer over Afghanistan