Steeds meer sluikverkeer in Watertoren- en Boneputstraat

De jongste tijd lopen er veel meldingen binnen van toenemend sluikverkeer in de Watertorenstraat en de Boneputstraat. “Veel automobilisten willen op die manier de doorsteek van de Meeuwerkiezel naar de Gruitroderkiezel maken”, aldus gemeenteraadslid Rudi Cober (Bros).

“Het is ook een manier om de verkeerslichten op de aansluiting met de grote ring rond Bree te ontwijken. Als er activiteiten georganiseerd worden in de zalen van stadspark De Boneput is er bovendien sprake van parkeeroverlast, vooral in de Watertorenstraat.

De bezoekers van die evenementen parkeren hun wagen aan beide kanten van de rijweg en dat zorgt voor moeilijke doorgang en verkeersonveilige situaties. Met de uitbouw van het tenniscentrum van Kim Clijsters in de onmiddellijke omgeving vreest men trouwens dat dit probleem enkel maar zal toenemen.

Mogelijk zou een en ander opgelost kunnen worden door het invoeren van plaatselijk verkeer en door het aanbrengen van parkeervlakken op de rijbaan.”

Tellingen

Volgens schepen van Openbare Werken Bart Vanderhoydonk heeft het invoeren van plaatselijk verkeer op zich weinig zin. “De mensen houden hier toch geen rekening mee en bovendien is het erg moeilijk controleerbaar”, aldus de schepen.

“Dat neemt niet weg dat de buurtbewoners met een probleem zitten. We gaan de komende weken tellingen doen om op die manier de verkeersafwikkeling in kaart te brengen. Met de resultaten van die tellingen kan de verkeerscommissie dan aan de slag.”


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio