Bisschop Brugge: "Vangheluwe heeft opnieuw schade aangericht"

Jozef De Kesel, de huidige bisschop van Brugge, heeft een brief geschreven aan alle priesters van zijn bisdom naar aanleiding van Pasen. Hij heeft het ook over zijn voorganger Roger Vangheluwe. "De voormalige bisschop van Brugge heeft opnieuw veel schade aangericht door een interview te geven op VT4", vindt hij.

ikerremans

De Kesel herhaalt dat het Vaticaan aan Vangheluwe gevraagd heeft om België te verlaten. "Maar zich terugtrekken is meer dan een louter fysieke en lichamelijke aangelegenheid", schrijft De Kesel. "Stilte is bij uitstek een geestelijke weg van bekering en inkeer. Die stilte is vorige week doorbroken, met alle gevolgen vandien."

De Kesel is ervan overtuigd dat zijn voorganger opnieuw veel schade heeft aangericht met zijn interview. "Niet alleen bij de slachtoffers, maar ook voor de kerkgemeenschap. Het gaat mij daarbij niet om ons imago, maar om onze geloofwaardigheid. Ieder vergoelijkend of minimaliserend spreken is kwetsend en misplaatst."

Nog volgens De Kesel moet het Vaticaan nu met een gepaste sanctie komen. "Ik hoop dat de verantwoordelijken in Rome de juiste beslissing zullen nemen. Dan kan ook ruimte vrijkomen voor verwerking en heling bij alle betrokkenen."

Meer over Jozef De Kesel