Geen woord over Vangheluwe in helft zondagsmissen

In de helft van de Vlaamse zondagsmissen zal de priester geen enkele aandacht besteden aan de zaak-Vangheluwe. Hij verdient deze aandacht niet", klinkt het in koor.

kscherpenberg

Dat blijkt uit een rondvraag van een Corelio-krant. Van de 82 gecontacteerde priesters verleende veertig van hen hun samenwerking.

Allen zijn ze zwaar verontwaardigd door de uitspraken van de voormalige bisschop van Brugge in een gesprek met VT4. Ze verwachten dat het Vaticaan ingrijpt.

Lees ook: "Belangrijk dat we horen hoe iemand als Vangheluwe spreekt"

De Vlaamse priesters willen op zijn minst een zwijgverbod voor de geestelijk die twee neefjes heeft misbruikt. Enkelingen pleiten voor een opname in de psychiatrie.

Opvallend is wel dat drie vierde zegt dat Vangeluwe zijn pensioen van 2.800 euro per maand mag behouden. De anderen hopen dat de gruwel een deel van het geld weggeeft, aan een goed doel of aan slachtoffers van seksueel misbruik.

De helft van de ondervraagde priesters zal zondag wel spreken over de affaire. "Juist nu moeten we erover praten", klinkt het. Vaak is één zin of een voorbede voldoende, "zo lang er maar iéts over gezegd wordt. De gelovigen moeten hun boosheid luchten."

Zwijggeld

Zaterdag vertelde Krista Vandommele nog eens op VTM dat ze jarenlang werd misbruikt door een geestelijke. In de jaren 90 klopte ze aan bij Roger Vangheluwe, om haar verhaal te doen.

Ze kreeg geen hulp van de bisschop, wel ontving ze zwijggeld. In onderstaande reportage toont ze een postkaart én een bankafschrift waarop de naam van Vangheluwe vermeld is.

Vandommele getuigde vorig jaar al eens anoniem. Toen belde Vangheluwe haar nadien op. "Je bent behekst. Je man en je familie zijn crapuul", zou hij gezegd hebben.