I-Cleantech-decreet wordt aangepast

De Vlaamse meerderheidspartijen gaan het voorstel van decreet rond de oprichting van de vzw I-Cleantech bijsturen om tegemoet te komen aan de kritiek van de Raad van State. Dat zegt sp.aparlementslid Bart Van Malderen.

fvranckx

Lees meer: Raad van State torpedeert vzw I-Cleantech in Houthalen.

Op vraag van LDD-fractieleider Lode Vereeck werd de Raad van State om advies gevraagd over het voorstel van decreet rond de oprichting van de vzw I-Cleantech. De vzw is een idee van Vlaams minister van Innovatie Ingrid Lieten (sp.a) en is bedoeld om de ontwikkeling van schone technologieën te stimuleren.

De Raad van State oordeelt dat de tekst van het decreet in zijn huidige vorm niet door de beugel kan. De Raad van State vraagt een duidelijker definiëring van het begrip cleantech en stelt zich vragen bij de keuze voor een vzw-structuur.

Volgens sp.a-parlementslid Van Malderen zal het voorstel van decreet nu aangepast worden om tegemoet te komen aan de juridische opmerkingen van de Raad van State.

Lees vandaag meer in Het Belang van Limburg.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Lees meer