MSC Emanuela zonder problemen naar Antwerpen

Het containerschip MSC Emanuela is zondagavond zonder problemen binnengelopen in de Antwerpse haven. Het was het eerste schip met een diepgang van 15m dat de Scheldehaven bereikte.

jvangeyte

Nooit eerder bereikte een containerschip in de Westerschelde een dergelijke diepgang. Dat zoiets nu mogelijk is, heeft alles te maken met de derde Scheldeverdieping die eind vorig jaar werd afgerond en die Antwerpen een getij-onafhankelijke vaart van 13,10 meter diepgang garandeert. Rekening houdend met de getijden kunnen schepen met een grotere diepgang de Schelde opvaren.

De komst van de Emanuela gold ook als een proefvaart waarvoor de Permanente Commissie van Toezicht op de Scheldevaart haar toestemming verleende.

De trip verliep zonder problemen. Het schip werd door de dokloodsen van Brabo naar zijn bestemming aan de MSC Home Terminal in het Delwaidedok gebracht. Daar blijft het tot maandag om 14u.

JVG, PVB