Vlaams Kiesdecreet goedgekeurd - Snoeit in aantal te verkiezen provincieraadsleden

Print
Vlaams Kiesdecreet goedgekeurd - Snoeit in aantal te verkiezen provincieraadsleden

Vlaams Kiesdecreet goedgekeurd - Snoeit in aantal te verkiezen provincieraadsleden

Na adviezen van de Vlaamse raad voor Bestuurszaken, de Raad van State en de vijf provincieraden heeft de Vlaamse Regering het nieuwe Vlaams kiesdecreet definitief goedgekeurd.

Minister Geert Bourgeois: “De huidige situatie is ondoorzichtig. Ik grijp de kans om de stap te zetten naar één omvattend decreet voor de gemeenteraads-, provincieraads- en districtraadsverkiezingen, waarin de regelgeving op een overzichtelijke en samenhangende wijze wordt gebundeld.“

In een arrest van 5 december 2007 heeft het Grondwettelijk Hof bovendien geoordeeld dat de districten voor de pro­vincieraadsverkiezingen, waar er slechts twee of drie mandaten te verdelen zijn, strijdig zijn met het stelsel van de evenredige vertegenwoordiging.

Minister Bourgeois: “De bestaande indeling wordt daarom aangepast naar kiesdistricten met minstens 6 mandaten. Het aantal te verkiezen provincieraadsleden wordt gereduceerd tot 63 (ipv 72) in de provincie Limburg en tot 72 (ipv 84) in de provincies Vlaams-Brabant, Antwerpen, Oost– en West-Vlaanderen.”

Bekijk de lijst van de hertekende kiesdistricten (Word-document).

Andere inhoudelijke wijzigingen in het kiesdecreet zijn onder meer:

* De eerste twee kandidaten op een lijst mogen niet van hetzelfde geslacht zijn.

* Voortaan kunnen verkiezingsresultaten voor de provincieraadsverkiezingen ook per gemeente in plaats van enkel per kanton bekendgemaakt worden.

* Vanaf de verkiezingen van 2018 mogen kandidaten enkel nog hun eigen familienaam gebruiken, in plaats van de familienaam van hun echtgenoot toe te voegen.

Het ontwerpdecreet wordt nu ingediend bij het Vlaams Parlement.

Foto Photonews