CD&V wil erfrecht versimpelen en lagere successierechten

Print
CD&V wil erfrecht versimpelen en lagere successierechten

CD&V wil erfrecht versimpelen en lagere successierechten

CD&V wil het erfrecht vereenvoudigen en moderniseren. Ook de successierechten moeten omlaag. Raf Terwingen en Katrien Schryvers stelden de plannen zopas voor op een studiedag in het federal parlement.

* Momenteel kan je als ouder je kinderen nooit onterven. Als je één kind hebt, gaat de helft van jouw nalatenschap automatisch naar dat kind, als je er twee hebt twee derde, als je er drie of meer hebt drie vierde. CD&V wil nog één tarief: de helft.

* Zowel de feitelijke samenwoner die een affectieve band heeft met de overledene, als de wettelijke samenwoner krijgen na het overlijden van hun echtgenoot altijd het vruchtgebruik van de gemeenschappelijke woning en de huisraad. Nu krijgt de feitelijke samenwoner niets. De wettelijke samenwoner krijgt dat vruchtgebruik nu al wel, maar de overledene had dit bij testament aan iemand anders kunnen geven, zodat ook de wettelijke samenwoner nu niet echt beschermd is. In de toekomst krijgen beide groepen samenwoners altijd het vruchtgebruik.

* Als je zelf kinderloos sterft en ook geen echtgenoot hebt aan wie je je goederen nalaat, dan krijgen je ouders automatisch elk een vierde van je nalatenschap. Dat wordt helemaal afgeschaft, als het van CD&V afhangt.

* Ouders moeten samen met hun kinderen een "erfovereenkomst" kunnen maken. Daarin staat hoe de nalatenschap wordt verdeeld. Die kan later, na het overlijden van de ouders, niet meer herroepen worden, als iedereen akkoord ging.

* De fiscus moet het formulier waarop jij jouw successierechten aangeeft, vooraf zelf invullen. De fiscus weet na overlijden van de ouders toch bijna alles. De burger moet dan eigenlijk zelf niets meer doen, behalve dingen corrigeren of aanvullen.

Successierechten

* De financiële schijven bij successierechten moeten worden geïndexeerd. Nu betaal je als kind, echtgenote of ouder 3% op de schijf tot 50.000 euro, 9 % tot 250.000 euro en 27% boven de 250.000 euro. Voor vreemden zijn die percentages: 45%, 55% en 65%. Deze sommen zijn niet meer geïndexeerd sinds 1998.
Ondertussen zijn de levensduurte en de waarde van het onroerend goed wel beduidend gestegen. Maar de schijven niet en dat vindt CD&V een verkapte belastingverhoging. Alle successierechten samen brachten in 2010 immers 1,1 miljard op. Dat is bijna 5% van de Vlaamse begroting. In 2000 brachten al die rechten nog maar 495 miljoen op. In tien jaar tijd is de opbrengst dus verdubbeld omdat steeds meer erfenissen in de hogere schijven vallen door de niet-indexering.

* Ouders moeten binnen het jaar nadat ze geërfd hebben een deel van die erfenis kosteloos kunnen doorschenken aan hun kinderen, stiefkinderen of geadopteerde kinderen. Nu moeten die ouders schenkingsrechten betalen als ze dat geld aan hun kinderen geven. "Er zijn echter al successierechten op die erfenis betaald, er moeten niet nog eens schenkingsrechten betaald worden", zo luidt het.

* Als ouders hun kinderen geld of iets anders hebben geschonken en dat kind overlijdt zelf terwijl zij nog leven, dan moet die schenking gewoon teruggaan naar de ouders. Daar moeten geen successierechten op betaald worden, zoals nu nog altijd het geval is.

* Schenkingsrechten moeten hetzelfde zijn voor schenkingen aan stiefkinderen als voor gewone kinderen. Nu zijn wel de successierechten voor beide groepen gelijk, maar niet de schenkingsrechten.

CD&V wil de discussie openen of successierechten tussen ouders en kinderen nog wel moeten blijven bestaan. Dat punt ligt echter moeilijk omdat deze successierechten alleen in 2010 449 miljoen opbrachten aan de Vlaamse overheid.

JDW

Foto Photonews