CD&V wil aansprakelijkheid bij kernongeval verhogen

Print
CD&V wil aansprakelijkheid bij kernongeval verhogen

CD&V wil aansprakelijkheid bij kernongeval verhogen

Liesbeth Van der Auwera (CD&V) wil de aansprakelijkheid van de overheid en de kernexploitanten verhogen in geval van een nucleair incident. Ze heeft daartoe een wetsvoorstel neergelegd in de Kamer.

De incidenten met een aantal kernreactoren in Japan, hebben ook hun weerslag op het Belgisch nucleair beleid. Eerder al besliste de regering om stresstests uit te voeren op de kerncentrales in Doel en Tihange, en Kamerlid Van der Auwera wil nu ook de aansprakelijkheid van de overheid en de kernexploitanten in geval er toch iets fout loopt, herbekijken.

De aansprakelijkheid op het gebied van kernenergie wordt geregeld door de verdragen van Parijs en Brussel en de Belgische wet van 22 juli 1985. Van der Auwera: "Die wet legt de maximale schadevergoeding bij een nucleair incident vast op ongeveer 437 miljoen euro. De eerste schijf van 297 miljoen euro moet door de exploitant betaald worden. De Belgische overheid komt niet tussen. Indien het bedrag van de schade hoger is dan 297 miljoen euro, betalen de verschillende landen die de verdragen mee hebben ondertekend bijkomend 140 miljoen euro".

1,5 miljard

Het wetsvoorstel van Van der Auwera zorgt voor de omzetting in de Belgische wet van 2 protocollen van 2004 die de Verdragen van Parijs en Brussel aanpassen. De wet wordt aangepast om de maximale schadevergoeding die exploitanten en overheid moeten betalen, te verhogen. Daarnaast wordt ook de termijn voor het neerleggen van een nucleaire schadeclaim verlengd tot 30 jaar (in plaats van 10 jaar) in geval van overlijden en persoonlijk letsel.

"De exploitanten worden aansprakelijk voor het betalen van de schade tot een bedrag van 700 miljoen euro. Indien dit onvoldoende is om de schade te vergoeden, is er een tussenkomst van de Belgische overheid voor een maximaal bedrag van 500 miljoen euro. Volstaat dit nog niet om de schade te dekken, dan kan er nog eens 300 miljoen euro ter beschikking worden gesteld door de ondertekende landen van de protocollen", aldus Van der Auwera. De maximale schadevergoeding wordt met het wetsvoorstel op 1,5 miljard euro gebracht.

De twee protocollen van 2004 werden nog niet geratificeerd door België. "Ik dring er bij de regering op aan dat dit zo snel mogelijk gebeurt, zodat we mijn wetsvoorstel binnenkort in het Parlement kunnen behandelen", besluit Van der Auwera.