Gemeente pleit voor BTW-verlaging wegenwerken

Print
Voeren - Zoals de gemeente Raeren (Oostkantons) heeft de gemeenteraad eensgezind een resolutie aanvaard om aan de bevoegde minister een tijdelijke verlaging van de BTW te vragen voor het uitvoeren van wegenwerken. "Omdat de strenge winter lelijk heeft huisgehouden op de Voerense wegen zou een verlaging van de BTW van 21% naar 6% ons flink vooruit kunnen helpen. Ik hoorde dat dit voorstel wellicht niet door een regering in lopende zaken zou goedgekeurd kunnen worden, maar wie niet vraagt niet wint", zei burgemeester Broers die ook alle gemeentebesturen oproept om een gelijkaardige aanvraag in te dienen.
De gemeenteraad heeft het jeugdwerkbeleidsplan 2011-2013 goedgekeurd. Het voorbije jaar subsidieerde het gemeentebestuur zelf 9 jeugdverenigingen (4 dansgroepen, een jeugdzangkoor, de Chiro, de KLJ, de dertien plus groep en de Jeunesse FSP) voor een bedrag van 5000 euro.

Voor de periode 2011-13 zijn er ook opnieuw subsidies voorzien van de Vlaamse Overheid (11.129 euro op jaarbasis) voor de jeugdverenigingen die beantwoorden aan de normen bepaald door het plan. Naast het jeugdwerk besteden de gemeente en ook het provinciebestuur ook extra aandacht aan de brandveiligheid van de jeugdlokalen. Het jeugdwerkbeleidsplan zelf voorziet 2.377 euro ondermeer voor brandveiligheid. Projecten en vorming worden eveneens gesteund. Omdat de gemeente zelf niet beschikt over eigen jeugdlokalen kan het volledige bedrag van het beleidsplan niet opgenomen (een bedrag van 1.620 euro) worden.

In het Bovendorp (nummer 38) gaat de gemeente een stuk grond kopen. Deze aankoop stelt haar in de mogelijkheid om een doorlopende stoep te voorzien die de veiligheid van de zwakke weggebruiker verbetert.

De gemeenteraad besliste om gebruik maken van het recht op voorkoop om een perceel (7 are en 12 ca) in bouwzone vlak in de buurt van het gemeentehuis, aan te kopen. Prijskaartje slechts 8.100 euro. De gemeente wil er een parkeerruimte voorzien die via de terreinen van het gemeentehuis kan bereikt worden.

Nico MEENS

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio