Argenta boekt 82,5 miljoen euro winst

Print
Argenta boekt 82,5 miljoen euro winst

Argenta boekt 82,5 miljoen euro winst

De Antwerpse spaarbank Argenta heeft in 2010 een nettwinst geboekt van 82,5 miljoen euro. Dat is 13% meer dan de 73 miljoen euro uit 2009. Toch kon de vooruitgang nog forser zijn geweest, maar de nieuwe bankentaks nam een hap van 29 miljoen euro uit het resultaat.

Die nieuwe bankentaks blijft een doorn in het oog van Argenta. Hoewel de Antwerpse spaarbank geen staatssteun nodig had om de financiële crisis, blijkt ze er nu het voornaamste slachtoffer van de worden.

De federale overheid besloot immers de banken een taks op te leggen omdat ze in laatste instantie toch instaat voor de redding van de financiële instellingen. De taks wordt berekend op de deposito's die onder de staatswaarborg vallen. En die treft Argenta erg omdat de Antwerpse spaarbank zich nagenoeg uitsluitend richt naar de gezinnen, die in aanmerking komen voor de bankentaks.

Argenta betaalde vorig jaar 29 miljoen euro aan taks. Dit jaar wordt dat zelfs 37 miljoen euro omdat nu ook de spaarverzekeringen onder de staatsgarantie vallen.

Binnen de bankenfederatie Febelfin werd intussen een alternatief voorstel uitgewerkt dat de staat evenveel zou opbrengen, maar de lasten in de sector anders zou verdelen. Daarbij zou meer rekening worden gehouden met het risicoprofiel van de instelling.

Voor Argenta zou dit de rekening met de helft verlichten, maar minister van Financiën wil er niet van weten. De Antwerpse spaarbank is immers naar het Grondwettelijk Hof gestapt om de heffing te laten vernietigen. Ze hoopt tegen de zomer hierover een uitspraak te krijgen.

Coöperanten

Argenta is de vijfde bank in ons land. Ze is nog voor 88,5% in familiebezit. De overige 11,5% zit sinds eind vorig jaar in handen van kantoorhouders en klanten van de bank.

De uitgifte van coöperatieve aandelen aan kantoorhouders en klanten werd inmiddels afgesloten, maar Argenta heeft plannen om ze later dit jaar opnieuw open te stellen. Er zouden nog voor 30 à 40 miljoen euro aan nieuwe aandelen verkocht kunnen worden. "Hun participatie kan naar 15% gaan", zegt bestuursvoorzitter Jan Cerfontaine.

1,2 miljoen klanten

Argenta bereikt in ons land 1,2 miljoen klanten. Daarnaast heeft ze er nog 200.000 in Nederland.

Op de loonlijst van de spaarbank staan 687 namen. Daarbij moeten nog 432 zelfstandige kantoorhouders en hun 999 bedienden worden geteld.

JVG