Parket vraagt Adriaenssens-getuigen zich te melden

Print
Parket vraagt Adriaenssens-getuigen zich te melden

Parket vraagt Adriaenssens-getuigen zich te melden

Het federaal parket roept de slachtoffers die een dossier hadden bij de commissie-Adriaenssens op zich bij het parket te melden. In 25 dossiers zal het federaal parket rechtstreeks de slachtoffers contacteren en hen vragen een klacht in te dienen, omdat er "een acuut gevaar" bestaat.

Het federaal parket roept de slachtoffers van seksueel misbruik door geestelijken die een dossier hadden ingediend bij de commissie-Adriaenssens, op om zich opnieuw te melden, ditmaal rechtstreeks bij het federaal parket. De vraag richt zich wel enkel tot die slachtoffers die willen dat hun klacht ook een gerechtelijk gevolg kent.

De Troy

De dossiers van de commissie-Adriaenssens waren in juni 2010 door onderzoeksrechter De Troy in beslag genomen. Die inbeslagname werd door de Brusselse kamer van inbeschuldigingstelling vernietigd, waardoor het gerecht ze niet meer kan gebruiken.

"Ik heb de griffie nu opdracht gegeven de stukken terug te bezorgen aan de slachtoffers die daarom vragen", zegt federaal procureur Johan Delmulle. "Er moet wel eerst een kopie gemaakt worden omdat eventuele latere verdachten die stukken moeten kunnen gebruiken om hun onschuld aan te tonen."

Acuut gevaar

De slachtoffers die wel bij de commissie-Adriaenssens een dossier hadden ingediend maar daaraan geen gerechtelijk gevolg wilden geven, zullen hun stukken dus kunnen recupereren. Wie wel nog een gerechtelijke procedure wil, kan zich nu bij het federaal parket melden.

Datzelfde parket heeft de 475 dossiers ondertussen wel al doorgenomen, aldus de federaal procureur. "Om te kijken of er gevaar voor recidive was, of andere acute gevaren, voor nieuwe slachtoffers of zelfs zelfmoord van het slachtoffer in kwestie. In 25 gevallen hebben we vastgesteld dat er inderdaad een dergelijk gevaar bestaat. Die mensen contacteren we wel rechtstreeks met de vraag een nieuwe klacht in te dienen."

Beeld: Photonews

Wie de slachtoffers uit het rapport-Adriaenssens zijn vindt u op de expertenpagina van John De Wit.