Dieselrijder betaalt dit jaar 75 tot 150 euro meer door accijnsverhoging

Dit jaar zal de federale overheid tot 600 miljoen euro meer inkomsten vangen door een accijnsverhoging op diesel. Dat beweert automobielorganisatie VAB in 'De Zondag'.

kscherpenberg

"In januari vorig jaar voerde de federale regering opnieuw het kliksysteem in, met de bedoeling om zowel in 2010 als in 2011 de accijns op diesel te laten stijgen met telkens 4 eurocent", vertelt Maarten Matienko, woordvoerder van VAB.

"Dat gebeurt zeer geniepig, omdat zo'n accijnsverhoging alleen wordt toegepast op het moment van een prijsdaling aan de pomp. Op 4 maart 2011 is de stijging van de dieselaccijns met 5,78 eurocent al voor driekwart gerealiseerd."

"Wij schatten de meeropbrengst voor de overheid hiervan op 600 miljoen euro in 2011, ongeveer 3 keer zoveel als de totale jaarlijkse kost van de CO2-premies. Voor elke automobilist betekent dit een jaarlijkse meerkost van 75 euro, voor wie 15.000 kilometer per jaar rijdt, tot 150 euro, voor wie 30.000 kilometer per jaar rijdt."

Heel wat Belgische automobilisten kiezen voor diesel wegens de CO2-premies, maar door de verhoogde accijns halen ze er nu nog amper voordeel uit.