"Maximaal twee keer bijzitter in stembureau"

Guido De Padt wil dat burgers nog maar maximaal twee keer kunnen worden opgeroepen om op een verkiezingsdag te zetelen in een stem- of telbureau. De senator van Open Vld gaat een wetsvoorstel indienen.

kscherpenberg

De Padt vindt het niet kunnen dat steeds weer dezelfden moeten opdraven als bijzitter.

"Het voorstel geldt met terugwerkende kracht en moet bij de volgende verkiezingen van kracht zijn", aldus de liberaal in een krant van Corelio. "Al vrees ik dat we een stembusslag in mei of juni niet meer zullen halen. Let wel, wie graag als voor- of bijzitter wil blijven zetelen, kan dat perfect doen."

Het is geen geheim dat vrederechters en voorzitters van stembureaus graag met geroutineerde mensen werken.

Meer over Guido De Padt