Helft Genkse zwarte scholen scoort beter dan witte

Helft Genkse zwarte scholen scoort beter dan witte

Helft Genkse zwarte scholen scoort beter dan witte

Genk - De ene helft van de zwarte scholen in Genk doet het beter dan de witte scholen, de andere helft slechter. Dat blijkt uit grootschalig onderzoek van de KU Leuven (HIVA), UAntwerpen (CeMIS) en UGent (CUDOS) naar segregatie in het basisonderwijs waaraan Limburgse onderzoekers Orhan Agirdag en Ward Nouwen meewerkten. De onderzoekers hebben 68 scholen in Genk, Antwerpen en Gent onder de loep genomen. Ze hebben 1.900 ouders, 2.800 leerlingen en 700 leerkrachten uitgebreid bevraagd. In Genk zijn bijna alle scholen (19) bestudeerd. Ze hebben de leerlingen getest met een soort van wiskundetoets waaruit ze kunnen opmaken wat een kind in de school heeft geleerd.

Uit de eerste resultaten van dit onderzoek blijkt nu dat zwarte scholen ook wel zeer goed kunnen zijn. “In Genk heb je evenveel goede als slechte zwarte scholen”, zegt de uit Heusden afkomstige Orhan Agirdag. Hij werkt nu aan de UGent en trekt binnenkort zelfs naar de VS voor een postdoctoraat. Het verschil tussen de zwarte scholen onderling is in Genk meer uitgesproken dan in Gent en Antwerpen.

Netten

“Een wetenschappelijke uitleg kan ik daarvoor nog niet geven”, zegt Orhan Agirdag. “Maar ik veronderstel dat het komt omdat sommige Genkse scholen al lang investeren in diversiteit. De stad is er ook al lang mee bezig. De cultuur van een school, leraars en directie, dat maakt allemaal het verschil. Net als de middelen voor gelijke onderwijskansen (GOK). Dat heeft niets te maken met netten. Zowel in het vrije net als in het gemeenschapsonderwijs vinden we goede en slechte zwarte scholen.”

Welke die goede en slechte scholen zijn, willen de onderzoekers niet zeggen. De scholen van het gemeenschapsonderwijs zitten allemaal in één groep, met één algemeen directeur.

Toch is de ene school niet even goed of slecht als de andere. “We hebben de scholen niet per groep bestudeerd, wel school per school. Maar ook in de scholen die minder goed presteren, merken we een vooruitgang. Daar zeggen de onderwijzers dat de ouders de laatste tijd meer betrokken zijn.” Goed of slecht heeft vaak te maken met ambitie. “Wat verwacht een school van een leerling? Dat is erg belangrijk.” Lagere verwachtingen zijn vaak subtiel: kinderen komen minder vaak aan het woord, ze krijgen vaker kritiek.

Arbeiders

De onderwijsprestaties van een kind hangen ook af van wat pa en ma doen in het leven. Leerlingen van wie de ouders een kaderfunctie hebben of een vrij beroep presteren anderhalve keer beter op de wiskundetoets dan kinderen van werklozen of arbeiders.

Ook allochtonen uit middenklasse mijden zwarte scholen

Segregatie heeft volgens de onderzoekers te maken met het feit dat je in België je school kan kiezen. Al vinden sommige witte scholen blijkbaar nog altijd subtiele systeempjes om het inschrijvingsrecht te omzeilen. Zwarte scholen zijn trouwens ook niet bij alle allochtonen populair.

“Zowel allochtone als autochtone ouders uit de middenklasse mijden zwarte scholen”, zegt Ward Nouwen. “Al ligt de grens bij elke groep anders. Allochtone ouders vinden 50 procent allochtonen in een school te veel, bij autochtonen is dat al 30 procent.” Door die vlucht van de ene school naar de andere krijg je dus de indeling in zwart en wit. Die indeling vind je vaak niet terug in de buurt.

“In Antwerpen en Gent is de weerspiegeling van de buurt veel duidelijker dan in Genk. In Genk laten ze op weg naar hun voorkeurschool soms wel vijf andere scholen liggen. We merken dat mensen in Genk zich makkelijker verplaatsen dan in Gent of Antwerpen. Dat betekent wel dat de spreiding in Genk beter is. Je hebt in Genk bijna geen witte scholen meer.”

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio