Nieuwe jeugdlokalen chiro Sint-Pieter Kortessem door gemeenteraad goedgekeurd

Francis Croes

De gemeenteraad keurde de bouw van nieuwe jeugdlokalen voor chiro Kortessem goed. Chiro Kortessem gaf hiervoor tijdens haar laatste vergadering al groen licht. Ook de oppositiefractie CD&V steunde het voorstel van de meerderheid. De nieuwbouw komt in de recreatiezone en wordt tegen de kleedkamers van de huidige sporthal aangebouwd. Het nieuwe heem geeft uit op de voetbalterreinen van het sportcentrum. De kostprijs wordt geraamd op 250.000 euro.

CD&V stelde dat het project erg laattijdig aan de gemeenteraad werd voorgelegd. CD&V en D2 vroegen een dringende oplossing voorde huisvesting van Chiro Guigoven. In een bijkomend amendement stelde ze de oprichting van een jeugdinfrastructuurfonds voor, waarin de gemeente jaarlijks 12.500 € zou storten, gedurende de volledige beleidsperiode van 6 jaar. De meerderheid van Open VLD en sp.a legde echter dit amendement naast zich neer. Schepen MP Vandormael Open VLD: “Het schepencollege wil ook voor Guigoven onmiddellijk een dossier opstarten, maar het gemeentebestuur is hierbij afhankelijk van het afwijkend standpunt van de Kerkfabriek van Guigoven.”

*De gemeenteraad ging akkoord met het voorstel van Tom Thijsen CD&V om de grotere wegeniswerken in de toekomst bijkomend te laten opvolgen via samenwerkingsakkoord met Unizo en Agentschap Wegen en Verkeer in functie van bereikbaarheid en “minder hinder maatregelen”.

*De toegevoegde verkeersveiligheidsvoorstellen van Tom Thijsen CD&V om jonge chauffeurs te sensibiliseren tot verkeersveilig rijgedrag konden rekenen op de steun van alle fracties. De voorstellen van jong CD&V ‘On the road’ worden, mits aanpassing aan de wetgeving op de overheidsopdrachten, doorverwezen naar de bevoegde adviesraden. Schepen Willy Claes sp.a en raadslid Jean-Pierre Voets Open VLD vroegen hierbij ook aandacht voor de niet-gemotoriseerde weggebruikers. Schepen Willy Claes: “Een jaarlijks gratis onderhoudsbeurt voor de fiets is ongetwijfeld duurzamer dan een cursus defensief rijgedrag voor de autobestuurder.”

*TomThijsen CD&V stelde verder voor dat de gemeente voortaan een beroep zou doen op de ondersteuning en de expertise van de plaatselijke landbouwsector voor tot uitvoering van een aantal werken in opdracht van de gemeente en dit ter ondersteuning of uitbesteding van enkele lokale overheidstaken. CD&V denkt hierbij o.m. aan: het sneeuwvrij houden van wegen en het onderhoud van de verkavelingswegen en het fietsroutenetwerk. Het voorstel gaat de gemeente nu ter advies voorleggen aan de landbouwraad.

Francis Croes


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio