Bossuyt waarschuwt voor 'regering door rechters'

Marc Bossuyt, de voorzitter van het Grondwettelijk Hof, waarschuwt uitdrukkelijk voor een "gouvernement des juges", een regering door rechters. Dat is een systeem waarbij niet-verkozen rechters zoveel macht naar zich toetrekken dat zij eigenlijk gaan bepalen welke wetten gelden in plaats van het parlement. Bossuyt zei dit bij de plechtige installatie van raadsheer Roger Henneuse in het Grondwettelijk Hof.

ibroeksteeg

Bossuyt ziet deze "regering door rechters" vooral uit Europa komen. Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg en het Hof van Justitie van de Europese Unie in Luxemburg trekken steeds meer macht naar zich toe en gaan hun bevoegdheden op sommige gebieden behoorlijk te buiten. Ze vellen arresten in heel belangrijke zaken die zware financiële gevolgen voor de overheid hebben. Maar deze hoven begrijpen de Belgische regels vaak helemaal niet omdat ze samengesteld zijn uit buitenlandse rechters, aldus Bossuyt.

Het door de politieke wereld zo gevreesde "gouvernement des juges" doet zich dus vooral op Europees niveau voor en dat zal nog toenemen, vreesde de voorzitter van het Grondwettelijk Hof. "Zeker nu het Europees Hof alle wetten, ook de sociaal-economische, zal mogen toetsen aan het verbod op discriminatie".

Bossuyt vreest voor verplichte regelgeving door niet-verkozen buitenlandse rechters, die de wetten van de parlementsleden die wél door de bevolking verkozen zijn, zal te niet doen.

In het parlement fulmineerde vooral Renaat Landuyt (sp.a) in het verleden heel erg tegen een "gouvernement des juges". Maar over de machtsgreep van de Europese Hoven werd tot nu toe geen enkele parlementaire vraag gesteld. Integendeel, deze machtsgreep wordt gewoon aanvaard.

JDW

Meer over de visie van Marc Bossuyt, die steeds meer aanhang krijgt, vindt U op

Meer over Grondwettelijk Hof