N-VA en Open VLD willen dat regering sociaal akkoord uitvoert

N-VA en Open VLD willen dat de regering het onderhandelde sociaal akkoord (IPA) uitvoert. Dat hebben Ben Weyts (foto links), N-VA kamerlid, en Open VLD'er Willem-Frederik Schiltz zondag in 'De Zevende Dag' gezegd. Het interprofessioneel akkoord, dat ondermeer de maximale loonsstijging bovenop de index bepaalt, werd verworpen door het ABVV maar ook door de liberale vakbond ACLVB. Enkel binnen het ACV was er een meerderheid vóór.

ghouben

Hiermee dreigt de communautaire tegenstelling, die de regeringsonderhandelingen lam legt, binnen te sluipen in de werking van de regering van lopende zaken onder premier Leterme. Het is immers weinig waarschijnlijk dat de sp.a, maar zeker de PS, tegen de vakbonden uit de eigen zuil in durven gaan.

Zoals in de communautaire onderhandelingen, zit CD&V op de wip. Ook intern moet de partij schipperen om de vakbondsvleugel niet voor het hoofd te stoten. CD&V-staatssecretaris Etienne Schouppe nam in 'De Zevende Dag' een afwachtende houding aan. Hij vindt dat er over het IPA binnen de regering eerst een akkoord moet worden gevonden, alvorens het ter stemming voor te leggen.

De N-VA, die op federaal vlak in de oppositie zit, wil aldus Ben Weyts "ook in het parlement constructief zijn en de IPA-maatregelen in het parlement steunen, maar voor alle duidelijkheid wel de totaliteit van het akkoord".

Het IPA werd onderhandeld tussen de vakbonden en de werkgevers. Maar na de afwijzing door hun achterban, willen de vakbonden enkele punten die ter discussie staan uit het akkoord lichten - ondermeer de maximale loonsstijging van 0,3 procent en de toenadering tussen het statuut van arbeiders en bedienden, waarvan de bedienden vinden dat ze teveel moeten inleveren.

Meer over Ben Weyts