Natuurhulpcentrum Opglabbeek zoekt mussentellers

De Mussenwerkgroep Vlaanderen is op zoek naar vrijwilligers die willen meehelpen om de huismussenpopulatie beter in kaart te brengen. Het gaat immers niet goed met onze tsjilpende huismussen. De afgelopen 40 jaar zou de populatie met 30% zijn achteruitgegaan. Er rijzen heel wat vragen: waarom zo'n achteruitgang, wat is er veranderd, huidige populatie. Vragen waarop de Mussenwerkgroep Vlaanderen antwoorden wil vinden en jij kan daarmee helpen.

redactie

Op maandag 21 februari organiseert Vogelbescherming Vlaanderen een infosessie over het huismussenonderzoek. Afspraak om 20u in de Grote Lindezaal van het Natuurhulpcentrum Industrieweg Zuid 2051 in Opglabbeek.

Extra info op http://www.mussenwerkgroep.be/

Roger Dreesen

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio