CD&V krijgt ervan langs - "Kiest voor onafhankelijk Vlaanderen" - "Is schim van zichzelf"

FDF-voorzitter Olivier Maingain heeft in zijn nieuwjaarstoespraak uitgehaald naar de CD&V. Een bij momenten furieuze PS-vicepremier Laurette Onkelinx deed dat op de Waalse tv nog eens over.

ssimons

Maingain over de CD&V: "Wanneer de partij, die verantwoordelijker zou zijn dan de N-VA, zegt dat het ondenkbaar is vooruitgang te boeken zonder Brussel op één of andere manier onder voogdij te plaatsen, moeten we zeggen dat de partij samen met N-VA een keuze maakt voor een onafhankelijk Vlaanderen".

Maingain wil zich niet ten dienste stellen van "zij die het separatisme in hun voordeel voorbereiden en Brussel en de rand in hun koffer willen stoppen".

"Zij die de moed niet hebben om neen te zeggen aan de splitsing van BHV, zullen die ook niet hebben aan de splitsing van de sociale zekerheid. Dat is de keuze waarvoor we in de komende maanden staan."

Schim

Ook Laurette Onkelinx (PS) spaarde de CD&V niet tijdens het debat in 'Mise au Point' (RTBF). "Praat in naam van CD&V in plaats van jullie te verbergen achter anderen. De CD&V is een schim geworden van de partij die ze ooit geweest is", sneerde ze naar haar collega in de federale regering, Stefaan De Clerck.

De CD&V'er antwoordde dat zijn partij op communautair vlak dezelfde standpunten heeft dan N-VA. De Franstaligen moeten de uitslag van de verkiezingen in Vlaanderen respecteren, stelde hij.

Bekijk ook deze vtm-reportage:

Meer over Laurette Onkelinx