Sp.a en Groen!: "Het is nu aan de N-VA en de PS"

Om uit de politieke impasse te geraken, moeten de N-VA en de PS "de lead" krijgen. Dat heeft Wouter Van Besien (Groen!) gezegd in een eerste reactie op het ontslag van Johan Vande Lanotte als koninklijk bemiddelaar. Ook volgens Gennez is het aan de verkiezingsoverwinnaars "om zich te smijten."

drombouts

Groen!-voorzitter Wouter Van Besien is zeer teleurgesteld in het ontslag van Johan Vande Lanotte. "Al die maanden hard werk om aan te tonen dat een compromis wel mogelijk is, worden nu van tafel geveegd."

"Het sleutelmoment was drie weken geleden", zegt Van Besien. "Toen werd de nota-Vande Lanotte afgeschoten. Dat was geen voorstel te nemen of te laten, maar een stevige basis. CD&V, snel gevolgd door de N-VA, heeft toen radicaal te verstaan gegeven dat ze eigenlijk niet wilden verder onderhandelen. Ook het duidelijk signaal van de betoging zondag bracht hen niet op andere gedachten."

Van Besien is nu heel bezorgd over de gevolgen van de impasse voor "de toekomst van dit land en zijn bevolking". Hij vraagt daarom dat de komende dagen snel duidelijk wordt hoe de impasse kan worden doorbroken.

In ieder geval moeten N-VA en PS de leiding nemen, vindt Van Besien. Hij staat alvast niet weigerachtig tegenover een deelname van de liberale partijen aan de onderhandelingen.

Gennez

Caroline Gennez ziet een gebrek aan compromisbereidheid als oorzaak van het mislukken van de bemiddelingsopdracht. De sp.a-voorzitster was hard voor CD&V en N-VA. "Hun strategie om 'minder maar dieper' te werken heeft niet gepakt. De 'less is more'-strategie heeft niet gewerkt en de door N-VA voorgestelde splitsing van de RVA werd door niemand gevraagd", zei Gennez woensdagavond in Terzake.

Ze bekritiseerde ook de Franstalige partijen, inclusief zusterpartij PS. "Ze zijn in hun schulp gekropen en hebben zich niet gesmeten", zei Gennez. "De Franstaligen zijn op één lijn gaan staan. Wij zijn daar niet in geslaagd. De Vlaamse voorstellen zijn gesneuveld op Vlaamse taboes, zoals de overdracht van de kinderbijslag naar de gewesten".

Gennez zou nieuwe verkiezingen "onverantwoord" vinden. Volgens haar moeten PS en N-VA zich nu smijten. De sp.a staat open voor elke formule en sluit noch de liberalen noch de N-VA uit, zei Gennez nog.

Meer over Ecolo