Professor maakt brandhout van euthanasiekliniek

Print
Professor maakt brandhout van euthanasiekliniek

Professor maakt brandhout van euthanasiekliniek

Professor Herman Nys, verbonden aan de vakgroep Medische Ethiek en Recht van de KU Leuven, maakt donderdag in het medisch weekblad de Huisarts brandhout van het uit Nederland overgewaaide idee om een euthanasiekliniek op te starten.

Nys wijst erop dat zowel de Nederlandse als de Vlaamse voorstanders van een euthanasiekliniek beklemtonen dat de kliniek binnen het huidige wettelijke kader van euthanasie zal werken. “Dat lijkt een overbodige toevoeging. Als men buiten het wettelijk kader euthanasie en hulp bij zelfdoding zou willen toepassen dan is een euthanasieboot buiten de territoriale wateren van België meer aangewezen. En toch is de toevoeging niet overbodig”, klinkt het.

Interpretatie

De toevoeging maakt volgens de Leuvense professor immers duidelijk dat de euthanasiewet op verschillende manieren kan worden toegepast: “Een vraag om euthanasie kan in het ene ziekenhuis door de artsen als een legitiem verzoek worden beoordeeld, terwijl in een ander ziekenhuis een identieke vraag door andere artsen als ‘niet ontvankelijk’ kan worden beoordeeld. Een wet op de euthanasie is geen fiscale wet met regels die op iedereen in dezelfde situatie op identieke wijze worden toegepast. De euthanasiewet staat bol van de termen die door mensen met goede argumenten op een verschillende manier kunnen worden uitgelegd in situaties die identiek zijn of sterk op elkaar gelijken.”

Voorbeelden van zulke termen zijn ‘afwezigheid van enige externe druk’; ‘medisch uitzichtloze toestand’; ‘aanhoudend fysiek of psychisch lijden dat niet gelenigd kan worden’; ‘eventueel nog resterende therapeutische mogelijkheden’; ‘een verzoek dat berust op volledige vrijwilligheid’; ‘het duurzaam karakter van het verzoek’; ‘kennelijk niet binnen afzienbare tijd overlijden’; ‘onomkeerbaar niet meer bij bewustzijn zijn’...

"Dat is ingebakken in de wet op de euthanasie en ik zie niet goed in hoe de besluitvorming meer zou kunnen worden gestroomlijnd", zegt Nys.

Palliatief beleid

Het grootste bezwaar van Nys is echter dat een euthanasiekliniek het palliatief beleid volledig in de schaduw zet. “Waarom nog tijd en energie investeren in een zorgvuldige afweging van een euthanasievraag als iedereen met een doodswens terecht kan in de euthanasiekliniek?”, vraagt Herman Nys zich af.