Belgacap is maar matig succes

Belgacap is maar een matig succes geworden. Om de crisis te bestrijden kon de Belgische overheid zich voor 300 miljoen euro borg stellen voor de betaling van facturen die door Belgische ondernemingen werden uitgeschreven. Vandaag is nog maar voor 30 miljoen euro daarvan gebruikt, blijkt uit een overzicht van Euler Hermes.

jvangeyte

Bedrijven die zeker willen zijn van de betaling van hun facturen kunnen daarvoor terecht bij een kredietverzekeraar als Atradius, Coface, Nationale Delcredere of Euler Hermes. In ruil voor een premie stellen die zich garant voor de betaling ervan.

Tijdens de crisis vonden heel wat bedrijven dat ze zich onvoldoende konden indekken tegen wanbetaling door klanten. Daarom kwam de overheid met een aanvullende waarborg op de proppen.

Ondernemingen die sinds 1 januri 2009 aankeken tegen een verminderde dekking van hun kredietverzekeraar of die een onvolledige dekking kregen konden een beroep doen op de aanvullende dekking.

Het Belgacap-systeem trad op 17 augustus 2010 in werking en was bedoeld voor zes maanden. De regering trok er maximum 300 miljoen euro voor uit. Tot eind 2010 werd er maar voor 30 miljoen euro toegekend.

JVG