28.000 ontslagen arbeiders kregen crisispremie

Print
28.000 arbeiders die vorig jaar werden ontslagen, ontvingen een crisispremie van 1.666 euro. Twee derde van dat bedrag wordt betaald door de RVA, een derde door de voormalige werkgever.

De crisispremie is ingevoerd om de gevolgen van de economische neergang te beperken

.

In een aantal gevallen neemt de RVA de volledige premie voor zijn rekening, bijvoorbeeld bij een ontslag in een onderneming in moeilijkheden met minder dan tien werknemers.

In zeven van de tien gevallen werd de ontslagpremie samen uitbetaald door de werkgever en de RVA. Drie keer op de tien keerde de RVA het volledige bedrag uit aan de ontslagen werknemer.

Het afgelopen jaar keerde de RVA voor de crisispremie een bedrag uit van zowat 35 miljoen euro. De werkgevers betaalden samen bijna 11 miljoen euro. De premie komt bovenop de normale opzeggingstermijnen of verbrekingsvergoedingen.

Om recht op de premie te hebben mag de arbeider niet zijn ontslagen omwille van dringende redenen. Ook contracten van bepaalde duur of contracten die aflopen op hun einddatum vallen buiten de regeling.

Verlenging

De maatregel trad in werking op 1 januari 2010 en wordt nu dus verlengd. In eerste instantie tot 31 maart 2011. De ministerraad kan echter, na unaniem advies van de Nationale Arbeidsraad, een koninklijk besluit aannemen dat de maatregelen verlengt tot 31 mei 2011. Ook nadien nog kan de ministerraad het kb telkens met twee maanden verlengen. Senator Dirk Claes (CD&V), die de gegevens opvroeg, is er alvast vragende partij voor zolang er geen nieuwe regering is.

JVG