Mogelijk referendum over kerk Lutselus

Print
Mogelijk referendum over kerk Lutselus

Mogelijk referendum over kerk Lutselus

Diepenbeek - Het schepencollege van Diepenbeek wil zekerheid over de som die verzekeringsmaatschappij Ethias zal uitkeren na de instorting van de kerk in Lutselus. Pas dan wil men alle 7.000 inwoners van Lutselus raadplegen over de uiteindelijke bestemming van dat geld. Als het van schepen Leroux afhangt, krijgen alle 18.000 Diepenbekenaren hun zegje.

Gisteren vergaderden schepenen, pastoors, leden van de kerkraad van Lutselus, de basisschool en vertegenwoordigers van het Bisdom Hasselt over wat er nu moet gebeuren in de parochie.

“Een beslissing is er zeker nog niet”, zei schepen van Erediensten Frank Keunen. “We hebben vooral begrepen dat de parochie Lutselus actief wil blijven. Iedereen was het er ook over eens dat een nieuwe kerk voor 450 gelovigen niet nodig is. Ook al omdat Diepenbeek nog twee andere kerken telt, waarnaar men bij gelegenheden zou kunnen uitwijken.”

Andere godsdiensten

De piste om een kleinere kerk te bouwen voor uitsluitend katholieke bijeenkomsten, is echter niet helemaal afgesloten. “Maar de meerderheid pleitte voor een gemeenschapshuis waar zowel eucharistievieringen kunnen plaatsvinden als culturele activiteiten, lezingen of vergaderingen. Die ruimte zou zelfs gebruikt kunnen worden door mensen die een ander geloof belijden.

Hoe dan ook willen we wachten op een schriftelijke bevestiging van Ethias over de som die ze uitkeren. Als we dat bedrag kennen, willen we de mening van alle mensen in Lutselus vragen.”

“Ik wil zelfs alle Diepenbekenaren in een referendum bevragen”, geeft schepen van Gelijke Kansen Hugo Leroux aan. “Uiteindelijk gaat het hier om gemeenschapsgeld. Ik wil trouwens eens zien of de draagkracht voor een kerk in Lutselus zo groot is als de pastoors beweren.”

Hoe dan ook, tegen 1 maart wil het Diepenbeekse gemeentebestuur beslissen hoe het dossier verder moet.

Puin wordt geruimd nog voor school herbegint

Al het puin van de ingestorte kerk van Lutselus moet geruimd zijn voor 10 januari, wanneer de kerstvakantie eindigt. Dat zegt schepen van Openbare Werken Patrick Hermans.

“We hebben dit dossier met hoogdringendheid behandeld omdat de ingestorte kerk aan de vrije basisschool grenst en we de veiligheid van de kinderen willen waarborgen. In de offertevraag aan de aannemer staat dat hij tussen 3 en 9 januari mag werken en dan een terrein moet afleveren dat bouwrijp is.

Tegelijk moeten ook de brokstukken die op de fietsenstalling en de speelplaats van de school zijn terechtgekomen, geruimd worden. Belangrijk daarbij is dat de torenklok en andere waardevolle elementen eigendom blijven van het gemeentebestuur. Er zal trouwens iemand van de kerkgemeenschap aanwezig zijn tijdens de werken om eventuele waardevolle elementen aan te wijzen.”

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio