• 2 jaar garantie
  • Veilige betaling
  • Klantendienst: 011 49 46 02

KitchenAid Classic of Samsung TV bij een abonnement op Het Belang van Limburg


Abonnementsaanbod voor nieuwe* abonnees

Actievoorwaarden – Een KitchenAid Classic (model 5KSM45SSEWH) OF een Samsung Full HD Led-TV (UE40J5100) voor iedere nieuwe* (winkel)abonnee van 24 maanden.

Mediahuis NV, 0439.849.666, Katwilgweg 2 te 2050 Antwerpen.

Neem als nieuwe* (winkel)abonnee een (winkel)abonnement van 24 maanden op Het Belang van Limburg en ontvang een KitchenAid Classic (model 5KSM45SSEWH) OF een Samsung Full HD Led-TV (UE40J5100). Het aanbod van deze actie is enkel geldig in België, beperkt in aantal en beperkt geldig tot en met 31 augustus 2015.

Het aanbod is enkel van toepassing op tijdige bestellingen via de online registratie-module, telefonisch via 011 49 46 02 of via een persoonlijke voordeelkaart/folder. Dit aanbod is persoonlijk, niet cumuleerbaar met andere aanbiedingen en het is enkel van toepassing voor een nieuwe* (winkel)abonnee van 24 maanden op Het Belang van Limburg. Het abonnement kan enkel in eigen naam en voor eigen rekening worden aangegaan en kan niet worden overgedragen.
Je betaalt gedurende 24 maanden:

  24 MAANDEN de krant
+ KitchenAid Classic OF Samsung TV
12 MAANDEN de krant
+ KitchenAid Classic OF Samsung TV
COMPLEET
elke dag de papieren krant
+ de digitale krant
€ 31,95/maand OF € 766,8 € 19,95/maand OF € 239,4
DIGITAAL + ZATERDAGKRANT
elke dag de digitale krant
+ de papieren krant op zaterdag
€ 27,95/maand OF € 670,8 € 15,95/maand OF € 191,4
DIGITAAL
elke dag de digitale krant
€ 25,95/maand OF € 622,8 € 13,95/maand OF € 167,4

Je ontvangt gedurende 24 maanden Het Belang van Limburg op elke verschijningsdag binnen de Google play applicatie of App Store. Afhankelijk van de door jou gekozen formule ontvang je de krant elke verschijningsdag of elke zaterdag in je brievenbus of bij je krantenwinkel.
Bij het aangaan van een (winkel)abonnement van 24 maanden op Het Belang van Limburg ontvang je een KitchenAid Classic (model 5KSM45SSEWH) OF een Samsung Full HD Led-TV (UE40J5100).

De vaste duurtijd van het (winkel)abonnement met een KitchenAid Classic (model 5KSM45SSEWH) OF een Samsung Full HD Led-TV (UE40J5100) is 24 maanden. Bij voortijdige stopzetting is een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 500 euro.

Bij toepassing van artikel Vl.47, §1, WER, onverminderd artikel Vl.53, beschikt de consument over een termijn van 14 dagen om de overeenkomst op afstand, zonder opgave van redenen, te herroepen en zonder andere kosten te moeten dragen dan die welke in artikel Vl.50, § 2 en artikel Vl.51 zijn vermeld. Bij toepassing van artikel Vl.67, § 1 WER onverminderd artikel Vl.73, beschikt de consument over een termijn van 14 dagen om de buiten verkoopruimten gesloten overeenkomst, zonder opgave van redenen, te herroepen en zonder andere kosten te moeten dragen dan die welke in artikel Vl.70, § 1, tweede lid en artikel Vl.71 zijn vastgesteld.

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op de levering van kranten, tijdschriften of magazines en op de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de consument en mits de consument heeft erkend dat hij daarmee zijn herroepingsrecht verliest. Voor de herroeping kan de consument gebruik maken van modelformulier in bijlage 2 van boek Vl WER:
Modelformulier voor herroeping alleen invullen en terugzenden als je de overeenkomst wilt herroepen.
Aan Mediahuis NV, Katwilgweg 2 te 2050 Antwerpen Deel ik ... u hierbij mede dat ik onze overeenkomst betreffende de verkoop van volgende goederen… /levering van de volgende dienst… herroep. Besteld op… ontvangen op… Naam consument, adres consument(en), datum en handtekening van consument.

Uiterlijk negen weken na ontvangst van je (eerste) betaling ontvang je een afhaalbericht via post voor jouw toestel.

Jouw gegevens worden opgenomen in een gegevensbestand van Mediahuis NV (2050 Antwerpen, Katwilgweg 2) toegankelijk voor Mediahuis-groep (zie www.mediahuis.be/privacy). Ze zijn bestemd voor de verkoop en promotie van producten en diensten van Mediahuis-groep en partners. Je hebt via privacy@mediahuis.be recht op inzage, verbetering, schrapping en kosteloos verzet tegen verwerking en doorgifte.

* Enkel nieuwe (winkel)abonnees. Een 'nieuwe (winkel)abonnee' betekent een meerderjarige natuurlijke persoon die geen (winkel)abonnee is van Het Belang van Limburg. Deze persoon had in de periode van 1 maart tot 31 augustus 2015 geen (winkel)abonnement of ontving Het Belang van Limburg niet op het betreffende adres.