Huishuur mag minder snel stijgen dan de inflatie

HASSELT - Alle huurcontracten die in januari aan de stijgende levensduurte worden aangepast - dat geldt alvast voor alle contracten van vóór 1981 - mogen vanaf volgend jaar met 1,28 procent stijgen (zie ook HBvL van 27 december). Daarmee kunnen de huurprijzen minder snel stijgen dan de gemiddelde inflatie van het afgelopen jaar: die bedroeg het afgelopen jaar 1,94 procent.
BR>
Naar aloude gewoonte slaat een groot deel huiseigenaars in de maand januari driftig aan het rekenen. Een flink deel van de huurprijzen mag dan immers aan de gestegen levensduurte worden aangepast. De geldt om te beginnen voor alle contracten met verjaardag in januari, en voor alle contracten van vóór 1981. Alle andere contracten mogen slechts worden aangepast in de maand waarin de huurovereenkomst werd opgemaakt.
Sinds 1994 zijn de huurprijzen gekoppeld aan de zogenaamde gezondheidsindex: de index van consumptieprijzen zonder rekening te houden met de prijzen van brandstoffen (en tabaksproducten). De brandstofprijzen zijn de afgelopen maanden flink duurder geworden, maar dat weerspiegelt zich dus niet in het gezondheidsindexcijfer, en dus ook niet in de stijging van de huurprijzen.
Het is wel ooit anders geweest: in januari 1999 mochten de meeste huurprijzen nog feller stijgen dan de inflatie, omdat de huurprijzen niet konden 'profiteren' van de toen fors gezakte brandstofprijzen.
Aan de formule om de nieuwe huurprijs te berekenen, is niks veranderd. De 'gezondheidsindex' blijft de basis voor de formule. Voor alle contracten die vanaf januari in voege zijn getreden, geldt een huurprijsverhoging van 1,28 procent: dat is het verschil in procenten tussen het gezondheidsindexcijfer van december 1998 (102,71) en dat van december 1999 (104,02).
Als huurder hoeft u in feite niks te doen, tenzij controleren of de eigenaar zich niet in uw nadeel misrekend heeft. Het is de eigenaar die (schriftelijk) de indexering moet aankondigen. Voor de overgrote meerderheid van de huurcontracten gebeurt de aanpassing één keer per jaar, op de verjaardag van het betrekken van de woning.
De formule blijft dezelfde van weleer:
basishuurprijs x nieuwe index / basisindex
De basishuurprijs is de prijs waarover de huurder en verhuurder het eens geworden zijn bij het afsluiten van de huurovereenkomst; de basisindex is het indexcijfer van de maand die voorafgaat aan het begin van de verhuring; de nieuwe index is de indexcijfer van de maand vóór het in voege treden van de huurprijsverhoging.
Bij oudere contracten moeten de verschillende indexcijfers worden omgerekend naar dezelfde basis (bases '96; '88; '81; '74-'75; '71 of '66: elke basis verwijst naar de jaartallen waarin de korf van producten voor berekening van het indexcijfer werd herschikt). De getallen (factoren) die voor die omrekening moeten gebruikt worden, vindt u dagelijks op de cijferpagina's in deze krant.
In de bijgaande grafiek zijn alle indexcijfers tot en met december 1982 omgerekend naar basis '96.
Een voorbeeld:
Sinds 15 januari 1996 huurt u een woning. Bij het afsluiten van het contract was de huurprijs vastgelegd op 16.000 frank per maand. De nieuwe huurprijs (met indexcijfers basis '96) wordt dan:
16.000 frank x 104,02 / 98,65 = 16.871 frank.

waarbij het basisindexcijfer (gezondheidsindex december 1995, basis '88) is omgerekend naar basis '96: 118,94 gedeeld door 1,2057. Vorig jaar bedroeg de maandelijkse huur 16.658 frank. Nu gaat die dus 1,28 procent stijgen.

Dezelfde uitzonderingen als voorheen blijven geldig:
* Voor contracten afgesloten vóór 1 januari 1981 gebeuren alle aanpassingen vanaf 1 januari 2000, dus niet op de verjaardag van de overeenkomst. Als basishuur geldt de huur van december 1983, die wordt vermenigvuldigd met de gezondheidsindex van december 1999 (104,02) en gedeeld door de index van december 1982 (omgerekend 68,45).
* Voor huurcontracten gesloten in 1981 en 1982 geldt een overgangsregime: de huur betaald in december 1983 als basishuur, vermenigvuldigd met de gezondheidsindex van de maand in 2000 vóór de verjaardag van het contract, gedeeld door de index van diezelfde maand in 1983.