Loonlast in België is het hoogst ter wereld

Print
BRUSSEL - De totale belastingdruk in België ligt een achtste hoger dan het Europees gemiddelde. Ons land staat hiermee op de vierde plaats van de ranglijst van de landen met de hoogste belastingdruk. De loonlast in ons land is zelfs het hoogst ter wereld. Van de totale kosten die een werkgever voor zijn personeel betaalt, houdt een Belgische werknemer gemiddeld slechts 43 procent over. Positieve keerzijde van de medaille is dat België tussen 1970 en 1998 opklom van het twaalfde tot het achtste rijkste land ter wereld.
BR>
Dat blijkt uit een onderzoek van de Europese Associatie van Belastingbetalers (TAE) die op basis van OESO-cijfers de belastingen in 29 staten vergeleek. Naast alle EU-lidstaten werden ook de grote Angelsaksische landen, Japan, Zuid-Korea, Mexico, Zwitserland, Noorwegen, IJsland en Turkije in het rapport opgenomen.
Zweden heft de hoogste belastingen van alle landen ter wereld. Daar werd vorig jaar 53 procent van het bruto binnenlands product, de totale verdiensten van een land binnen de eigen grenzen, besteed aan belastingen en sociale zekerheid. België staat met 46,3 procent op een vierde plaats.
Mexico kent gemiddeld de laagste belastingdruk met een cijfer van 15,5 procent. Nederland houdt zich dan weer met 41 procent perfect aan het EU-gemiddelde. In vergelijking met 1975 steeg de fiscale druk in België met 4,7 procent. In Zweden klom deze zelfs 9,6 procent hoger, terwijl bij onze noorderburen de belastingdruk met 2 procent afnam.

Netto-inkomen


Het gemiddeld netto-inkomen per werknemer ligt met 859.332 frank het hoogst in Zwitserland. België staat hier op de twaalfde plaats met een gemiddeld 663.632 frank. Voor bovenstaande opsplitsingen baseert het rapport zich wel op de OESO-cijfers voor 1997.
Toch moeten we niet al te veel klagen. Gemeten naar het bruto binnenlands product (bbp) per hoofd van de bevolking in 1998 blijkt België volgens het rapport immers nog altijd het achtste rijkste land ter wereld te zijn.