Senioren schrijven zelf gedichten over verwondering!

Print

Senioren schrijven zelf gedichten over verwondering!

Hoeselt

Hoeselt -

Het OCMW- Dienstencentrum plaatste donderdag 30 januari de Vlaamse Gedichtendag in de kijker! Met het thema ‘verwondering’ groeide de idee om onze senioren actief te betrekken! Opdracht was: 'Waar kan u zich persoonlijk over verwonderen?' Een mooi landschap, ontroerende muziek, een romantisch gedicht, …?

Alle voorstellen waren welkom en werden creatief verwerkt voor een gezellige en origineel geïnspireerde Poëzienamiddag op 30 januari!
We mochten o.a. plezante gedichten ontvangen per mail.
Een aantal senioren creëerden een artistiek ‘sfeertje van verwondering’ in hun stijlvolle zaaldecoratie! Als blikvanger een wasdraad doorheen de zaal, waaraan bevestigd: fotoposters & poëzie op A3, diverse ‘kunstige gedichtenkaartjes’ enz.
Vooraan, de ‘Dichters tafel’ met als pronkstuk: het prachtig rode bloemstuk! Een imponerend kunstwerk van een cursist bloemschikken! Alom verwondering bij de 24-tal deelnemers!

Voor sommigen is de gedichtendag dan weer de ideale gelegenheid om te gaan snuffelen in eigen poëziebundel; op zoek naar ‘de grote verwondering’!
En volgens traditie heb je altijd een paar ‘dromerige poëten’ die de uitdaging aangaan om zelf een gedicht neer te schrijven!
Onze ‘Huis Dichters’ slaagden erin de mooiste gedichten voor te dragen en zo het publiek ‘in verwondering’ te brengen!
Dichters aan ’t woord tijdens de Poëzienamiddag waren: Eddy, Hilda en Mira.

Zij brachten enerzijds de ingezonden ‘poëzie van anderen’, gevolgd door een dankwoord aan Paul en J.Pierre voor de moeite! Vervolgens lieten zij afwisselend hun eigen repertoire, zelfgeschreven gedichten horen.
Dichter Eddy met een enorme passie voor de natuur, de jaargetijden, de fascinatie voor bomen enz. En ons Hilda, dichterstalent en elk jaar paraat met een eigen inzending nl. ‘de Wonderen der Computer’ en ‘de Nacht’.
Ook centrumleider Mira was meteen in de ban van ‘de verwondering’ en wist dat gedachten kronkels hun weg zochten naar … ‘PoëzieMie’; met eigen werkjes ‘Elke dag doe ik aan Verwondering …!’ en ‘De Levensboom’.

Een geslaagde Poëzienamiddag; zeker voor herhaling vatbaar!

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio