Maakbare toekomst

Print
Maakbare toekomst

Maakbare toekomst

Eerst het goede nieuws. De provincie Limburg investeert samen met Infrax en Dubolimburg 20 miljoen euro om meer dan 100 Limburgse overheidsgebouwen energiebesparend te maken. De actie, die op de eerste plaats een voorbeeldfunctie heeft, kadert in het Limburgse Klimaatplan dat mikt op een forse besparing op het broeikasgas CO2, de hoofdverantwoordelijke voor de gevreesde opwarming van de aarde.
Het plan ‘ESCOLIMBURG’ speelt in op alle functies die nodig zijn in overheidsgebouwen: verwarming, verlichting, ventilatie... Het plan moet niet wegen op de nu al geplaagde gemeentebegrotingen. Het energiebedrijf Infrax zorgt voor prefinanciering waarbij de gemeentebesturen de terugbetaling door de besparingen op de energiefactuur kunnen verzekeren.

De provincie geeft hiermee het juiste signaal, namelijk dat de opwarming van de aarde geen hersenspinsel is van wereldvreemde wetenschappers en geitenwollensokkendragers. Integendeel, de klimaatverandering is een regelrechte uitdaging die ons voor de keuze stelt om werk te maken van een duurzame economie die nog een toekomst biedt voor onze kinderen en kleinkinderen.

Enkele weken heeft de Amerikaanse milieueconoom Jeremy Rifkin in Limburg deze maakbare toekomst uit de doeken gedaan. Het slechte nieuws is dat eind vorige week het CO2-gehalte op wereldniveau de symbolisch belangrijke drempel van 400 deeltjes per miljoen heeft bereikt.

Deze meting is verricht in een meetstation op Hawaï, ver weg van de industriële centra die CO2 blijven uitbraken dat het een lieve lust is. De laatste keer dat op deze planeet een dergelijk hoog gehalte aan CO2 werd gemeten, is 3 miljoen jaar geleden, toen er in de poolgebieden kamelen en paarden rondliepen. De gemiddelde temperatuur op aarde lag toen 3,5 tot 4 vier gra den hoger dan vandaag.

Ernstige wetenschappers gaan ervan uit dat het leven zoals we dit nu kennen, dan helemaal onmogelijk is. Nu is het in bepaalde kringen ‘bon ton’ om luchthartig te doen over de opwarming van de aarde. Wat maken die enkele graadjes uit? Dan kunnen we zelfs in de winter én zonder verwarming van een koffie op het terras genieten.

Van dat soort cafépraat en erger. Maar wie wil nu tekenen voor meer extreme weersomstandigheden, voor meer woestijnvorming, voor langere en koudere winters in Europa of verwoestende stormen in de Verenigde Staten? Wat dat staat ons mogelijk te wachten als zelfs maar de gemiddelde klimaatverwachtingen waarheid worden.

Als het roer niet snel omgaat, dreigt zelfs het overleven van de menselijke soort in het gedrang te komen.

Roger Huisman