GAS-boetes

Print
GAS-boetes

GAS-boetes

Het federale kernkabinet heeft gisteren beslist dat voortaan jongeren vanaf 14 jaar een zogenaamde GAS-boete kunnen krijgen.
Voorts zal het bedrag van de boetes worden opgetrokken van 125 naar 175 euro voor minderjarigen en van 250 naar 350 euro voor meerderjarigen.

GAS staat voor gemeentelijke administratieve sancties. Men kan ze krijgen voor tal van overlastsituaties. Het zijn de gemeenten die in een reglement bepalen wat zij als overlast beschouwen. In de meeste gemeenten gaat het om wildplassen, sluikstorten, geluidsoverlast, amok maken, nachtlawaai en zelfs voor loslopende honden.

GAS-boetes zijn op zich best verdedigbaar. Veel kleine criminaliteit en probleemsituaties werden lange tijd niet aangepakt omdat onze rechtbanken overbevraagd zijn. Met GAS-boetes is dat wel mogelijk. Het neemt het gevoel van straffeloosheid weg en dat is een goede zaak. Men mag ook aannemen dat wie een GAS-boete krijgt, de volgende keer tweemaal zal nadenken. En zo voorkomt men dat iemand van heel kleine criminaliteit geleidelijk evolueert naar zwaardere feiten omdat er toch niet opgetreden wordt.

Maar is het ook zinvol om de leeftijd waarop men een GAS-boete kan krijgen te verlagen tot 14 jaar? Daar hebben we toch wat twijfels bij. Zeer zeker, de 14-jarigen van vandaag zijn een stuk rijper dan die van een of twee generaties geleden. Het neemt niet weg dat het nog altijd kinderen zijn. Misschien moet men eerder de ouders aanspreken en ze wijzen op hun plicht tot opvoeding in plaats van onmiddellijk een boete te geven.

Trouwens, die boetes zullen uiteindelijk toch altijd door de ouders moeten betaald worden. Voor de meeste gezinnen zal dat geen overkomelijk probleem zijn. Voor gezinnen die moeten rondkomen met een uitkering, zal dat wel zo zijn.

Nog een probleem is dat GAS-boetes niet duidelijk gedefinieerd zijn. Dat laat willekeur toe. Zo kregen zes jongeren in Antwerpen een GAS-boete omdat ze wat rondhingen in een kiosk, ook al deden ze er niets verkeerd. Uiteindelijk werden ze in beroep vrijgesproken.

In Hasselt kregen jongeren een GAS-boete omdat ze op de leuning van een bank zaten en met hun voeten op de zitting. Wie van ons heeft dat nooit gedaan toen hij jong was? Vrienden en vriendinnetjes, dicht bij elkaar, samen op een bankje op het dorpsplein of in het park. Toen was dat geen probleem, nu blijkbaar wel. We hebben alles volgebouwd, jongeren hebben geen ruimte meer, ze zijn veroordeeld tot de publieke ruimte. En daar willen we ze nu blijkbaar ook weg. Waar zijn we mee bezig?

Eric Donckier