WICO campus TIO bouwt nieuwe campus in Haspershoven

Print

WICO campus TIO bouwt nieuwe campus in Haspershoven

Overpelt -

WICO campus TIO, dat nu midden in Overpelt Centrum ligt, gaat een volledig nieuwe campus bouwen. Als locatie heeft de school het perceel tussen de Vonderstraat-Haspershovenstraat en zwembad Dommelslag voor ogen. Deze site sluit aan bij de WICO campus Sint-Maria, wat heel wat perspectieven biedt voor de uitbouw van gezamenlijke faciliteiten.

De verhuis van TIO biedt bovendien de mogelijkheid om een groot stuk van de Overpeltse dorpskern nieuw te ontwikkelen. Dit grote nieuwbouwproject van de Noord-Limburgse Scholengemeenschap WICO gaat 18 miljoen euro kosten en moet klaar zijn tegen 2020.

De directie van WICO Campus TIO en het WICO-schoolbestuur onderzoeken al geruime tijd de haalbaarheid van een nieuwe school. De wenselijkheid daarvan staat buiten kijf. De oudste gebouwen van de campus aan de Dorpsstraat in Overpelt dateren van de jaren ’20 van de vorige eeuw en werden stelselmatig aangevuld wanneer de nood zich aandiende. Vooral in de jaren '60 en '70 kwamen er verschillende gebouwen bij. Momenteel liggen de gebouwen ingesloten in het dorpscentrum met heel weinig groene ruimte en quasi zonder uitbreidingsmogelijkheden. Bovendien voldoen heel wat gebouwen niet meer aan de nieuwe eisen op het vlak van isolatie en energiezuinigheid. Grote investeringen om de gebouwen aan te passen, dringen zich dus op, maar dan nog zal het patrimonium enigszins verouderd blijven.

Bij de zoektocht naar een mogelijke uitweg zijn een aantal locaties bekeken. Uiteindelijk is de locatie “Vondersbroek” weerhouden. De site die WICO voor ogen heeft, wordt begrensd door de Vonderstraat-Hasperhovenstraat, de Weidestraat en de Broekstraat enerzijds en paalt anderzijds aan de gronden van WICO Campus Sint-Maria en het zwembad Dommelslag.

De plannen kaderen in de visie van Neerpelt en Overpelt om onder meer een 'onderwijslint' te realiseren van aan het station van Neerpelt via de Haspershovenstraat tot over de Leopoldlaan. Ze krijgen daarom de volle steun van de burgemeesters van Overpelt en Neerpelt.

Campus Sint-Maria ligt vlakbij en wordt door het WICO-bestuur nauw betrokken bij het TIO-project. De campus wordt gespreid over een periode van een tiental jaar compleet vernieuwd. In deze vernieuwing kadert ook de aankoop van het oude ziekenhuis. Voorts biedt de nabijheid van campus Sint-Maria biedt veel bijkomende mogelijkheden voor TIO. Zo kan er tussen beide campussen een gezamenlijke sport- en groenzone worden gerealiseerd. Het intergemeentelijk zwembad Dommelslag sluit bovendien perfect aan bij deze sportzone.

Voor de financiering van het project kan WICO rekenen op een subsidiëring door de Vlaamse overheid. Hiervoor werd reeds in 2002 een dossier ingediend. Uiteraard zal TIO ook eigen middelen moeten aanspreken. Een gedeelte daarvan zal moeten komen van de ontwikkeling van de huidige terreinen van TIO in het centrum van Overpelt. De verhuis van TIO biedt trouwens mooie kansen om een belangrijk deel van de dorpskern nieuw te ontwikkelen en het dorpszicht van Overpelt grondig te wijzigen.

De aankondiging van deze nieuwbouw is nog maar de prille start van dit ambitieuze project. De uitwerking van de plannen zal nog heel wat tijd en energie vergen. Voorlopig mikt WICO op 2020 als einddatum.

Foto van rechts naar links: burgemeester Jaak Fransen van Overpelt, TIO-directeur Marc Desmet, WICO-voorzitter Guy Klok, directeur Ignace Vanherck van Sint-Maria en burgemeester Raf Drieskens van Neerpelt

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio