Vergrijzing stabiliseert pas in 2040

Print
Vergrijzing stabiliseert pas in 2040

Foto: Jimmy Kets

De vergrijzing, waarbij er steeds meer ouderen zijn ten opzichte van het aantal werkenden, zal nog toenemen tot 2040. Daarna zal ze stabiel blijven door de geleidelijke uitdoving van het babyboomeffect. Dat blijkt uit een nieuwe demografische projectie van het Federaal Planbureau. België zal in 2070 al 13,4 miljoen inwoners tellen, voorspelt het Planbureau.

Na 2055 doven de babyboomgeneraties, geboren in de periode na de Tweede Wereldoorlog, volledig uit. Daardoor zal het aantal overlijdens afnemen. Het natuurlijk saldo - het verschil tussen geboorten en overlijdens - wordt dan opnieuw de belangrijkste determinant voor de demografische groei in ons land. Sinds begin jaren 90 werd die groei sterk ondersteund door internationale migratie.

Momenteel telt de bevolking in België nog één 67-plusser voor vier personen tussen 18 en 66 jaar. Tot 2040 zal dat verschil kleiner worden, om zich nadien te stabiliseren op één 64-plusser voor 2,6 personen in de beroepsactieve leeftijd. De vergrijzing gaat ook gepaard met een daling van de gemiddelde huishoudensgrootte in België. Een gemiddeld huishouden zal in 2070 nog 2,2 personen tellen, tegen 2,3 momenteel.

In Brussel zal de bevolkingsgroei tussen 2017 en 2070 met 22 procent een stuk hoger liggen dan in de andere gewesten. In Vlaanderen zal de bevolking toenemen met 19,6 procent en in Wallonië met maar 16,6 procent. Brussel trekt een groot aandeel buitenlandse immigranten aan en telt een groot aantal personen op vruchtbare leeftijd. De Brusselse bevolking is en blijft in de projectie beduidend jonger dan in de andere gewesten. In 2070 zal de gemiddelde leeftijd in Brussel 39 zijn, tegen 44 in Vlaanderen en Wallonië.