Gemeentebestuur voert constructief overleg met buurtcomité Binnengebied Mersenhoven

Print
Kortessem - Als antwoord op de bezwaarschriften ingediend door het buurtcomité, organiseerde het gemeentebestuur een extra informatievergadering over de toekomstplannen voor het binnengebied Mersenhoven. 48 Buurtbewoners waren daarop aanwezig.

Schepen voor ruimtelijke ordening Luc Dullaers heette iedereen welkom. Bram Vanhoof van de dienst Ruimte schetste de context. In zijn situering verwees hij ook naar het plan van 2003, waar dit binnengebied ook al als zoekzone was aangeduid, onder meer omdat het gaat om 'structureel aangetast landbouwgebied, omdat het zo ingesloten ligt door bebouwing'. Ook voormalig schepen van ruimtelijke ordening, Roger Wolters (OpenVLD, en buurtbewoner) was aanwezig, en kon beslissingen uit het verleden neutraal toelichten.

Waarom een zoekzone? Een zoekzone is een gebied waar op langere termijn (i.c. niet voor 2022) woonuitbreiding kan gebeuren, indien er een woonbehoefte bestaat. “Op langere termijn dient een gemeente deze ruimte voorzien, om bouwen betaalbaar te houden voor de eigen inwoners. Kortessem heeft ook veel inwijkelingen door haar gunstige ligging.”

Waarom hier en niet elders? Dit past binnen een visie van de verschillende overheden, waarbij de bestemming van de ruimte is omschreven en waarbij lokaal veelal slechts geruild of gecompenseerd kan worden. Wat wonen betreft ligt het accent op inbreiding. Dit is het benutten van de beschikbare ruimte in de dorpskernen. “Als we Kortessem-dorp dan planologisch bekijken, is er een onevenwicht in de bebouwing tussen noord en zuid, en dan komt het binnengebied Mersenhoven in de kijker. Dit was ook zo bij het vorige bestuur. Het pas gerealiseerde woonerf Klokkenhof is hier een voorbeeld van.” “Geef me alternatieven”, vroeg schepen Dullaers.

Niet voor morgen 

Er werd nog eens beklemtoond dat het om een toekomstplan gaat, en dat er veel voorwaarden moeten vervuld zijn om effectief te kunnen bouwen. “De gemeente bouwt niet, en we gaan ook niet onteigenen. Er moet een woonbehoefte zijn, een nieuw uitvoeringsplan, met opnieuw een openbaar onderzoek. En dan nog moeten de gronden verworven en ontwikkeld worden.”

En wat met het verkeer? Het bleek dat de bezorgdheid over het verkeer verder ging dan de vrees voor meer verkeer door de bijkomende bebouwing. Het sluipverkeer op de Groenstraat, het al dan niet reglementair parkeren op de openbare weg en de te hoge snelheden wekken ergernissen op. “Er is nood aan een mentaliteitswijziging”, aldus de aanwezigen.

Het schepencollege rekende met de gegeven verduidelijking op begrip van de omwonenden en beloofde ideeën uit het overleg en de ingediende bezwaren mee te nemen in de finalisering van de plannen.

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio