Bijna 100 handtekeningen tegen GRUP Mersenhoven.

Print
Kortessem - Meer dan drie kwart van de betrokken bewoners van het binnengebied Mersenhoven – Groenstraat –Rozenstraat – Tongersesteenweg kan zich niet vinden met het voorstel van het nieuwe Gemeentelijke Ruimtelijk Uitvoeringsplan. Ze maken dit duidelijk door een bundel met bijna 100 bezwaarhandtekeningen in te dienen. Eigenaardig detail: na deze bezwaarschriften komt de gemeente plots met een laattijdige hoorzitting op de proppen.

Het buurtcomité : "Het hoofdaccent ligt op het mooi landschappelijk binnengebied, dat men nu plots (weer) in een bouwgebied wil veranderen. De bezwaren van de inwoners steunen op een reeds eerder oordeel van ruimte Vlaanderen dat het ongeoorloofd vindt om dit binnengebied om te vormen in een bouwverkaveling. Citaat uit hun beoordeling : het betreffende gebied is landschappelijk erg waardevol, ecologisch een pareltje en betreft een reeds Herbevestigd Agrarisch gebied, zonder daarbij uit het oog te verliezen dat het ook overstromingsgevoelig is. Comitélid Stefan : ‘Een nog veel belangrijkere reden van de zovele bezwaarschriften is dat de verkeersinfrastructuur ontoereikend is voor de onvermijdelijke gevolgen van het toenemend verkeer in het gebied door de extra bouwkavels. Dit verkeersprobleem werd onlangs, in een brief aan de bewoners, door hetzelfde Kortessems bestuur zelfs kritiek genoemd, zeker in de buurt van een kinderdagverblijf."
Na het indienen van al deze bezwaren komt het Kortessems bestuur nu plots met een hoorzitting, die plaatsvindt nadat de deadline voor het insturen van bezwaren verstreken is.

 

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio