Gecombineerde werk- en verblijfsvergunning op komst

Print
Gecombineerde werk- en verblijfsvergunning op komst

Foto: BELGA

Er komt een eengemaakte verblijfskaart die vermeldt of de kaarthouder al dan niet in België mag werken. Die komt in de plaats van de afzonderlijke werk- en verblijfsvergunningen die vandaag bestaan. Dat melden minister van Werk Kris Peeters (CD&V) en staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA).

Zowel de federale regering als de deelentiteiten hebben bevoegdheden in verband met buitenlandse werknemers. Het federale niveau is bevoegd voor de toegang tot ons land, terwijl de toegang tot de arbeidsmarkt zowel bij het federale niveau als bij de regio’s ligt, afhankelijk van het soort migratie. Om de samenwerking tussen beide niveau’s vlot te laten verlopen, keurde de ministerraad vrijdag een ontwerp van samenwerkingsakkoord goed.

Een voorbeeld van die samenwerking is het uitwerken van een eengemaakte kaart voor de arbeidsmigrant. Dat moet voor de betrokkenen de administratieve rompslomp verkleinen. “Met deze maatregel zetten we ook in op actieve migratie en trekken we migranten aan die vanaf dan één aan de slag gaan op onze arbeidsmarkt en zo actief bijdragen aan onze samenleving”, zegt staatssecretaris Francken.

Daarnaast komt er volgens minister Peeters nog een systeem voor samenwerking en informatie-uitwisseling tussen de beleidsniveaus die betrokken zijn bij de controle op de naleving van de regels rond tewerkstelling van buitenlandse werknemers en hun verblijf.