Rekenhof publiceert lijst met overzicht van mandaten: dit is de recordhouder

Print
Rekenhof publiceert lijst met overzicht van mandaten: dit is de recordhouder

Foto: Raymond Lemmens

Sint-Truiden -

Ministers, parlementsleden, burgemeesters, schepenen, gemeenteraadsleden en topambtenaren moeten elk jaar een overzicht geven van hun mandaten en moeten hun vermogen aangeven bij het Rekenhof onder gesloten omslag. Dit wordt gedaan om belangenvermenging tegen te gaan. Het Rekenhof heeft op 11 augustus de lijst van de in 2016 uitgeoefende mandaten gepubliceerd.

Recordhoudster met 27 betaalde mandaten is Eliane Daels, schepen van de Burgerlijke Stand in de Brusselse gemeente Evere. Antwerps schepen van Financiën en mobiliteit staat net als in 2015 op de tweede plaats met 19 betaalde mandaten.

Als we naar het totaal aantal mandaten kijken staat gedeputeerde Ludwig Vandenhove (voormalig burgemeester van Sint-Truiden) op de eerste plaats. Hij houdt er maar liefst 57 mandaten op na maar hiervan zijn er 55 niet betaald.

We zien in 2016 een stijging in het aantal mandaten. Waar het er in 2015 nog 47.412 waren zijn het er dit jaar toch 2000 meer.

Dit zijn de personen met de meeste (betaalde) mandaten:

We zien ook dat 125 mensen geen aangifte gedaan hebben van hun mandaten, hoewel deze aangifte verplicht is. Dat is een lichte daling ten opzichte van vorig jaar. Ook in het niet aangeven van vermogens zien we een daling, dit jaar hebben 49 mandatarissen verzuimd hun vermogen aan te geven, vorig jaar waren dat er 66. In onze provincie bleken 12 mandatarissen in gebreke.

De lijst van de mandatarissen van Limburg die verzuimd hebben om een mandatenlijst of een vermogensaangifte in te dienen in 2016:

Wallonië

Uit de lijst blijkt ook dat bijna hele Waalse regering niet in orde is met mandatenaangifte. Zes van de zeven ministers in de nieuwe Waalse regering hebben een onvolledige mandatenaangifte ingediend.

Uit de analyse blijkt ook dat zes Waalse ministers, waaronder minister-president Willy Borsus (MR), een onvolledige aangifte hebben ingediend. Borusus heeft twee mandaten, die afliepen in 2013 en 2015, niet aangegeven. Het derde mandaat, dat van bestuurder bij de vzw Gestion et Action Libérale, loopt sinds eind 2009.

Viceminister-president Alda Greoli (cdH) heeft vijf mandaten beëindigd zonder ze volledig aan te geven en oefent nog twee mandaten uit die niet in de lijst voorkomen. Pierre-Yves Jeholet van MR vergat één afgelopen mandaat aan te geven en maakt ook geen melding van zijn positie als bestuurder bij de vzw Belgomania. De enige Waalse minister met een volledige aangifte is Carlo Di Antonio van cdH.