DE KERN

De afspraak van de vier meerderheidspartijen om elkaar geen stokken meer in de wielen te steken heeft geen 24 uur standgehouden

Print
De afspraak van de vier meerderheidspartijen om elkaar geen stokken meer in de wielen te steken heeft geen 24 uur standgehouden

Eric Donckier Foto: Onbekend

De vier meerderheidspartijen hebben – na elkaar eens diep in de ogen te hebben gekeken – beslist om elkaar niet langer tegen te werken, maar samen verder te werken om de laatste op stapel staande hervormingen door te voeren. Dat kon u gisteren al lezen. Die afspraak heeft niet eens 24 uur stand gehouden. Want er is alweer discussie tussen die meerderheidspartijen over de meerwaardebelasting.

Even terug in de tijd. N-VA is voor een hervorming van de vennootschapsbelasting, te verstaan als een verlaging van de aanslagvoet van nu 34 procent naar 20 à 25 procent en financieel gecompenseerd door een schrapping in de mogelijkheden tot fiscale aftrek. CD&V koppelde daaraan de al langer gevraagde invoering van een meerwaardebelasting. Dit om te komen tot een meer rechtvaardige fiscaliteit. Waarop ook Open Vld een wagentje aan de hervorming van de vennootschapsbelasting koppelde: de activering van het vele spaargeld van de Belgen via fiscale stimuli om zo een extra boost te geven aan onze economie. In zijn state of the union van oktober vorig jaar liet eerste minister Charles Michel weten dat hij over de drie dossiers een voorstel zou doen, na studiewerk door onder meer de Nationale Bank en wanneer de tijd daar rijp voor zou zijn. Te verstaan als de tijd dat er voldoende vertrouwen is tussen de regeringspartners. Neen dus.

Het is geweten dat N-VA niet voor zo’n meerwaardebelasting is. Omdat die vooral de Vlaamse economie zou treffen. Maar daar repte N-VA-voorzitter Bart De Wever – woensdag in Van Gils & Gasten – met geen woord over. Kwestie van het akkoord om verder te doen niet meteen te hypothekeren. De Wever liet zelfs weten dat hij voor een meer rechtvaardige fiscaliteit is. Het werd meteen geïnterpreteerd alsof de N-VA de deur op een kier zetten voor een meerwaardebelasting. Waarop Open Vld dan maar de deur keihard dichtsloeg. Je zal maar premier zijn van dit land. Je maakt afspraken en geen 24 uur later zijn die al vergeten. Zo komt er ook niets in huis van een verlaging van de vennootschapsbelasting. Dat is dan wel een gemiste kans. Want volgens professor Michel Maus is de combinatie van een lagere vennootschapsbelasting met de invoering van een meerwaardebelasting perfect verdedigbaar, want logisch. Onze hoge vennootschapsbelasting roomt, ondanks de fiscale aftrekken, de winst van de bedrijven af. Bij een lage vennootschapsbelasting maken bedrijven meer winst, investeren ze meer en creëren ze meer jobs, allemaal goed voor de economie. Een ander gevolg is dat de aandelen meer waard worden. En dan is het logisch dat de gecreëerde meerwaarde belast wordt.