Leerlingen ondervinden parkinson aan den lijve

Print

Foto: Brigitte Ramaekers

Herk-de-Stad - Tweehonderd jaar geleden kreeg de ziekte parkinson de naam van de arts die het ziektebeeld beschreef. Om de aandoening te ‘herdenken’ en ze tegelijkertijd onder de aandacht te brengen, organiseerde campus Sint-Ursula van het Jessa Ziekenhuis donderdag 23 maart een belevingspad. Iedereen was welkom om even patiënt te spelen.

En dat deden de 5de-jaars Verzorging van de Sint-Martinusscholen. Ze konden ondervinden dat je in bed omdraaien met een stapel turnmatten over je heen, een helse opgave is. Een glas water inschenken als stroomstoten in je handschoenen je handen laten trillen: begin er maar aan. Dagelijks een pak met extra kilo’s moeten dragen, samen met een wazige bril en koptelefoon, is evenmin een lachertje. Met verzwaarde schoenen opstaan uit een stoel lijkt wel of je vastgelijmd werd. Dat lukte de leerlingen niet van de eerste keer.
Een ding is zeker: via dit initiatief leerden onze leerlingen de problemen van de zorgvragers die ze kennen van hun stage, beter begrijpen.

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio