Op z'n Alkens

Print
Alken - En toch doen wij door...

Menne portemonnei is djus wei nen djoawn. As iech hum o.pendun moet iech grinse.

Mijn geldbeugel is juist zoals een ajuin. Als ik hem opendoe moet ik wenen.

't is pas vanne moment da de pastauwrs de biech ha.ne aofgenaume vanne vroillie da ze gekoewze huebbe van ni te troawe.

Het is pas van het ogenblik dat de pastoors de biecht hadden afgenomen van de vrouwen dat ze besloten hebben om niet te trouwen.

De vrau van den inne ma.n zuergt vor het ongeluek van den a.ndere.

De vrouw van de ene man zorgt voor het ongeluk van de andere.

Lifde is wei de maozele: wei laoter da ze krègt, wei erger.

Liefde is zoals de mazelen: hoe later je ze krijgt, hoe erger.

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio