“De NMBS, toch hét zorgenkind van Vadertje Staat”

Print
“De NMBS, toch hét zorgenkind van Vadertje Staat”

Wachten op een trein die alweer vertraging heeft, het is ergernis nummer één van de treinreiziger. In die zin is november 2016 een maand om heel snel te vergeten, want de stiptheid op het Belgische spoor zakte naar een triest dieptepunt. Gisteren maakten spoornetbeheerder Infrabel en spoorwegmaatschappij NMBS bekend dat die maand slechts 82 procent van de treinen met maximaal 6 minuten vertraging hun bestemming bereikten. Dat is het zwakste resultaat sinds november 2014, en maar liefst 5 procent minder dan in november 2015.

De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat het resultaat eigenlijk nog slechter is dan die 82 procent. Een jaar geleden werd immers beslist om de reistijden op papier te verlengen: waar men tot dan bijvoorbeeld 40 minuten had om van A naar B te sporen, werd dat 44 minuten. Voorts houdt het stiptheidscijfer geen rekening met vertragingen die worden veroorzaakt door externe bronnen zoals vandalisme, agressie, kabeldiefstal of grote investeringswerken.

Het weze duidelijk dat Sophie Dutordoir voor enorme uitdagingen staat als ze Jo Cornu over twee maanden opvolgt als CEO van de NMBS, toch hét zorgenkind van zijn aandeelhouder Vadertje Staat. De stiptheid moet echt beter, net als de just-in-time informatie aan de reiziger, want die heeft vaak het raden naar de reden en duur van de vertraging. Ook voldoende comfort en zitplaatsen zijn absolute prioriteit, net als een preventiever onderhoud van het materieel. Dit alles impliceert investeringen. Maar de aandeelhouder zit erg krap bij kas en heeft zelfs haar investeringsplan 2016-2020 niet klaar.

Voormalig woordvoerder van verschillende ministers, adviseur van de premier, topvrouw van Electrabel, onderneemster en bestuurder in een rist grote bedrijven, Sophie Dutordoir kan de nodige adelbrieven voorleggen. Ze heeft een breed netwerk en heeft al bewezen dat ze zich weet staande te houden in de coulissen van de macht. De vraag is niet of ze capabel is, wel welke speelruimte ze zal krijgen van de machtige spoorbonden? En wie gelooft dat de politieke partijen hun macht binnen de raad van bestuur en topfuncties bij het meest gepolitiseerde overheidsbedrijf van het land zullen opofferen voor een doorgedreven professionalisering van dat bedrijf, is naïef. Nochtans is die professionalisering dringend nodig wil de NMBS er in 2023 staan als het reizigersverkeer per spoor geliberaliseerd wordt. Bpost heeft bewezen dat het kan, nu is het aan de NMBS. Haar dagelijkse 700.000 reizigers verdienen meer dan de zoveelste boemeltrein die vertraging heeft of gewoonweg niet aankomt. In Limburg weten we er helaas alles van.

Externe links