Nieuwe alcoholrichtlijn: maximum tien pinten per week

Print
Nieuwe alcoholrichtlijn: maximum tien pinten per week

Foto: fvv

Alcohol is een schadelijke stof. Om de risico’s van alcoholgebruik te beperken, drink je best niet meer dan 10 standaardglazen per week. Zo luidt de nieuwe alcoholrichtlijn die het Vlaams expertisecentrum voor alcohol VAD vandaag heeft voorgesteld.

Het hing al een tijdje in de lucht dat de nieuwe richtlijn strenger zou worden dan de oude. Tot nu werd drie glazen alcohol per dag voor een man en twee voor een vrouw als richtlijn gehanteerd.

Een standaard glas bevat tien gram pure alcohol en komt overeen met een glas bier, wijn of aperitief. In de nieuwe richtlijn wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen mannen en vrouwen. Vrouwen lopen op termijn meer risico’s op gezondheidsproblemen (bijvoorbeeld borstkanker), maar mannen lopen meer risico op verkeersongevallen, kwetsuren en verslaving.

Volgens het VAD blijft het een onmogelijke zaak om een veilige ondergrens voor alcoholgebruik vast te leggen. Alcohol wordt tegenwoordig gelinkt aan meer dan 200 ziekten en verwondingen. Ook het kankerverwekkend effect wordt steeds duidelijker aangetoond.

Nieuwe alcoholrichtlijn: maximum tien pinten per week
Foto: VAD

De richtlijn van tien glazen per week is voor het VAD een compromis tussen de wetenschappelijke bevindingen en maatschappelijke aanvaardbaarheid. De richtlijn geeft ook nog een aantal tips:

  • Alcohol is een schadelijke stof, er is geen risicoloze grens. Wie geen risico wil lopen, drinkt beter geen alcohol.
  • Bingedrinken of comazuipen brengt extra risico’s met zich mee. De richtlijn raadt aan de consumpties te verspreiden over verschillende dagen. Dagelijks drinken is niet goed voor de gezondheid, het is beter enkele alcoholvrije dagen in te bouwen.
  • De richtlijn geldt voor een volwassene vanaf 18 jaar. Wie jonger is dan 18 drinkt beter niet.