Universiteit Gent zoekt Limburgers voor onderzoek

Universiteit Gent zoekt Limburgers voor onderzoek

Foto: Belga

Hoe sterk staat het Nederlands in Vlaanderen en Nederland? Dat is de vraag waarop de universiteit van Gent via een enquête een antwoord zoekt. Al meer dan 5.000 mensen namen deel, maar daarbij opvallend weinig Limburgers. Daarom doet de UGent een oproep aan alle Limburgers om alsnog de enquête in te vullen.

"Vandaag worden in de hele wereld nog ruim 6.000 talen gesproken, maar tegen het einde van deze eeuw zouden dat er best 5.000 minder kunnen zijn, zo luidt de conclusie van het UNESCO-rapport Language Vitality and Endangerment", klinkt het. "Het Nederlands is volgens dat rapport een (nog) erg vitale taal. Dat komt omdat onze taal door veel sprekers wordt gebruikt, in veel situaties, zowel binnenskamers als buitenskamers. Dat wil zeggen: in de naaste omgeving, met vrienden, buren en familie en daarnaast in belangrijke maatschappelijke domeinen als het politieke, sociale, culturele, economische en educatieve domein."

In opdracht van de Nederlandse Taalunie willen de UGent en het Nederlandse Meertens Instituut nu nagaan hoe het Nederlands er momenteel voor staat en hoe het gebruik van onze taal in de toekomst zal evolueren. Om dat te doen, wordt aan de burgers gevraagd om een enquête in te vullen. Dat kan nog tot 15 september via deze link.