Wiskunde B-dag in de Sint-Martinusscholen

Print

Foto: Brigitte Ramaekers

Herk-de-Stad - De Wiskunde B-dag is een wedstrijd voor leerlingen van het vijfde en zesde jaar, met een uitgesproken wiskundig interesse. Leerlingen werken in teams van drie of vier een hele dag in hun eigen school aan een open wiskundige onderzoeksopdracht. De Wiskunde B-dag in Vlaanderen is een gezamenlijk initiatief van de Specifieke Lerarenopleiding Wiskunde en het Departement Wiskunde van de KU Leuven en de Specifieke Lerarenopleiding Wiskunde van de Universiteit Antwerpen.

In de Sint-Martinusscholen namen de vijfde- en zesdejaars van de studierichting Industriële wetenschappen en Wetenschappen – wiskunde de handschoen op. De leerlingen kregen ’s morgens de omslagen met de opdracht. Dit jaar ging het om een meetkundig probleem.
Het experimenteren, discussiëren en berekenen kon beginnen. In de lokalengang hadden de leerkrachten wiskunde drank en versnaperingen voorzien en daar werd tussendoor graag en gretig gebruik van gemaakt. In de middagpauze werd samen gegeten en gediscussieerd.
Na de middag begonnen ze aan het verslag. De resultaten verwoorden en neerschrijven in een samenhangende tekst werd als het saaiere werk ervaren. Met een zucht van verlichting werd het werkstuk om 16 uur ingeleverd.

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio