Acties verkeersveiligheid op de Sint-Martinusscholen

Print

Foto: Brigitte Ramaekers

Herk-de-Stad - Verkeers- en mobiliteitsopvoeding is belangrijk want jaarlijks raken meer dan 6.000 jongeren tussen 12 en 19 jaar betrokken bij een verkeersongeval . Het is dus nodig dat jongeren de gevaren van het verkeer leren kennen. Met een aantal initiatieven in de periode van 3 tot 13 november wilden de Sint-Martinusscholen hun leerlingen bewuster maken van de risico’s in het verkeer zodat ze zelf voor een veilige verkeershouding kiezen.

Voor de leerlingen van het 1ste en 2de jaar organiseerden we een klassenquiz rond verkeersveilig gedrag op de bus, te voet en op de fiets. Met als prijs ‘een friet voor de hele klas’ kende deze actie een groot succes. Dat hun directeur een hindernissenparcours moest afleggen, was een extra stimulans om deel te nemen. Daarnaast had het leerlingenparlement van de eerste graad zelf een actie uitgewerkt: ‘Verlicht is verplicht’. Ondersteund door zelf ontworpen affiches, riepen ze hun medeleerlingen op zo ‘zichtbaar’ mogelijk naar school te komen. De klas met het hoogst aantal deelnemers won fietslichtjes.

Voor de derdejaars werd aan de hand van een video over een fietsongeval het gedrag van de fietsers besproken en voor de vierdejaars deden we een beroep op DUS (Drive up Safety). Er werd levendig gediscussieerd over risicogedrag met de hulp van een promillebril, een helmsimulator, een reflectordoos...

Verkeersgetuigen - onschuldige slachtoffers van een verkeersongeval – kwamen onze vijfdejaars vertellen over hun leven voor het verkeersongeval, de omstandigheden van het ongeval en hoe hun leven daarna veranderd is. Voor een aantal klassen deden ouders van verongelukte kinderen hun pakkende verhaal. 75 zesde- en zevendejaars behaalden hun voorlopig rijbewijs binnen het project ‘Rijbewijs op school’. Externe instructeurs gaven de verkeerslessen na de schooluren; via het digitale leerplatform konden de leerlingen zich voorbereiden op het examen dat op school georganiseerd werd.

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio