Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan streeft naar verdere verdichting Kortessem-centrum

Print
Kortessem - Dinsdag 27 juni werd op een hoorzitting, in het cultureel centrum het ontwerp van het nieuw gemeentelijk structuurplan voorgelegd aan de bevolking. Het vorig structuurplan dateert van 2003. In Kortessem–centrum komen er in de nabije toekomst meer dan 150 woningen en flats bij. De deelgemeenten blijven hoofdzakelijk landelijk. Een aantal vroeger geplande woonuitbreidingen worden zelfs geschrapt. Het centrum wordt verder verdicht en dient om te wonen en is er plaats voor kleinschalige winkels. De 4 ha grote industriezone in Vliermaalroot verdwijnt en wordt verschoven naar de KMO-zone Herbroek die 4ha uitbreidt. Dat zijn de grote lijnen van het nieuwe ruimtelijke structuurplan. “Samen met het studiebureau Antea heft het gemeentebestuur hier meer dan 4 jaar gewerkt”, aldus Luc Dullaers N-VA schepen van ruimtelijke ordening. .

Luc Dullaers N-VA schepen ruimtelijke ordening: “In dit nieuw plan wordt Kortessem centrum beschouwt als de hoofdkern van de gemeente en wordt wat bouwpolitiek betreft, gestreefd naar verder verdichting van het centrum in functie van leven, wonen, werken en ontspanning. Op diverse locaties is de ontwikkeling van nieuwe woningen en appartementen mogelijk. Hierbij wordt er gestreefd naar een gediversifieerd aanbod van bewoningsvormen: kleine en grote appartementen, woningen te huur en te koop, bouwkavels ,assistentiewoningen, sociale woningen.   Zo zijn er de geplande realisatie van het binnengebied tussen Omstraat, Tapstraat, Kapelstraat en Nieuwstraat. Verder is er bijzondere aandacht voor seniorenhuisvesting en de afwerking van de wijk Haechent met kleinschalige sociale woningprojecten (16 woningen). In de verre toekomst willen we de kern verder uitbouwen in zuidelijke richting. Om de economie in de gemeente te ondersteunen wordt de bedrijvenzone Herbroek geherstructureerd en verder uitgebouwd.  Tevens wordt een kader opgemaakt voor handel en diensten langs N20 en N76 met aandacht voor de uitbouw van centrumvoorzieningen.  Deze assen zijn de structurele dragers van de dorpskern.  De uitbreiding van sportzones wordt mogelijk gemaakt en de recreatiezones in aansluiting met het centrumgebied worden verder ontwikkeld en afgestemd op de behoefte van de inwoners.

In Vliermaal  wordt er ruimte voorzien voor een gemengd woon-en voorzieningengebied rond de kerk. Het recreatiegebied aan de Valgaerstraat blijft behouden. De waardevolle groenstructuurtussen de kerkveldweg en Loostraat wordt gevrijwaard van bebouwing. In Guigoven is de ontwikkeling  van een gemengd (assistentiewoningen, appartementen, woningen en winkel) woonproject aan de Tongersesteenweg gepland. Het jeugdhuis wordt gerealiseerd in het centrum en er is de verdere uitbouw van het recreatiegebied aan de Beemdstraat.  Ook het groene karakter wordt versterkt door de ontwikkeling van een park als uitloper van de open ruimte rondom de kern. Het centrum van Vliermaalroot zal uitgebouwd worden als gemengd woon- en voorzieningengebied.  Er zijn nog voldoende bouwmogelijkheden langs bestaande straten.  Het terrein aan de Gauwerstraat zal niet ontwikkeld worden voor bedrijvigheid.  De bestaande manege en visvijvers worden opgenomen in het toeristisch netwerk. De groene omgeving en landelijke beleving zijn de troeven van Kortessem-de poort van Haspengouw- op toeristisch vlak.  De gemeente werkt aan de uitbouw van het recreatief netwerk door de aanleg van wandelpaden en fietsassen.  Iedere kern heeft zijn eigen sport- en jeugdvoorzieningen verbonden met veilige langzame verkeersverbindingen.”

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio