Driesstraat Vliermaal eerste strodam-project

Strodammen moeten wateroverlast in erosiegevoelig Kortessem indijken

Print
Strodammen moeten wateroverlast in erosiegevoelig Kortessem indijken

Foto: Francis Croes

Kortessem - De gemeente Kortessem kampt met een aantal zones die erg erosie-gevoelig zijn, waardoor er bij hevige regen wateroverlast is en er modderstromen ontstaan. Om hieraan een einde aan te stellen heeft de gemeente een erosieplan opgesteld en een erosiecoördinator aangesteld. In de Driesstraat – Overbeekstraat werd, zopas, een eerste project uitgewerkt. Er werd hier een strodam gebouwd, een eerste in haar soort binnen Kortessem.

Deze strodam moet, in afwachting van meer structurele wegenis- en afwateringswerken, bij onweders en hevige regenval, water- en modderoverlast in de Driesstraat en de Overbeekstraat voorkomen. Op termijn wordt er in de Driestraat structurele werken uitgevoerd. Er wordt een soort verkeersdrempel geplaatst die het overtollige water kan afleiden en de modderstroom tegenhoudt. Aangezien de uitwerking van dit structureel project een aanzienlijke tijd in beslag neemt, heeft het gemeentebestuur beslist om het zekere voor het onzekere te nemen. Met de bouw van deze strodam, in de Driesstraat, wil de gemeentelijke technische dienst en de dienst mobiliteit de eerste zomeronweders voor blijven De strodam werd op de weg geplaatst, waar zij het meeste effect heeft om de modderstroom op te vangen. Om zo efficiënt mogelijk te zijn, werd deze dam over de volledige breedte van de weg geplaatst. Burgemeester Tom Thijsen CD&V: “Deze dam zal gedurende de gehele risico-periode van onweders blijven liggen. Het gemeentebestuur is zich erg bewust van de verkeershinder die deze dam met zich meebrengt, maar pleiten voor begrip in deze uitzonderlijke situatie. De gemeente wil onderzoeken of de aanleg van strodammen, ook elders in Kortessem een tijdelijk oplossing kunnen bieden om modderstromen en wateroverlast te beperken. Erosiegevoelige gebieden krijgen tijdens zware stormen en/of onweders deze zones grote water- en of modderoverlast te verwerken. Dikwijls stroomt deze modder ook nog eens door deze zones naar lager gelegen gebieden waardoor de schade aanzienlijk groot wordt aan huizen, privé-eigendommen, auto’s,…Zo  werd in juni 2016, Kortessem nog  geteisterd werd door een ongemeen zware storm. Eén van de crisisgebieden was toen gelegen ter hoogte de Driesstraat en de Overbeekstraat.”

 

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio