Kortessem vraagt opnieuw opstart academie ‘Muziek en Woord’

Print
Kortessem vraagt opnieuw opstart academie ‘Muziek en Woord’

Foto: Francis Croes

Kortessem - De gemeente Kortessem doet samen met de Genkse Academie opnieuw een aanvraag voor de opstart van de eerste graad van de academie ‘Muziek en Woord’. De aanvraag vorig jaar kreeg van de Vlaamse Gemeenschap geen goedkeuring, daar ze niet voldeed aan de toen geldende subsidiëringsvoorwaarden.

Het gemeentebestuur denkt dat ze met deze nieuwe aanvraag veel meer kans maakt, daar de bevoegde minister recent heeft aangekondigd dat er in 2017 een nieuw decreet komt, waarin ook de financiering naar het basisonderwijs wordt opgenomen. Bovendien zou bij de toekenning van de subsidie de klemtoon niet langer meer alleen liggen op vervolgcursussen maar ook op cursussen voor beginners. Schepen Ria Steegmans: “Indien wij groen licht krijgen van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap kunnen wij in september al starten als afdeling van de Genkse Academie. Naast het aanbod van “sport na school”, “knutselactiviteiten”, “musicalstage” is “muziek en woord” een mooie aanvulling voor de schoolgaande jeugd. Wij willen onze jeugd alle kansen geven om zich samen met hun vriendjes of klasgenoten te ontplooien onder de kerktoren. Dit kan resulteren in een versterking van de harmonie, toneel of zangkoor.”

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio