Restauratiedossier Kerk Wintershoven wordt aangepast

Nieuw Vlaams Erfgoeddecreet verplicht kerkbesturen om huiswerk kerkenplan over te doen

Print
Nieuw Vlaams Erfgoeddecreet verplicht kerkbesturen om huiswerk kerkenplan over te doen

Foto: Francis Croes

Kortessem - Volgens Jaak Simons voorzitter van het Centraal Kerkbestuur van de parochiefederatie Kortessem moeten volgens het nieuw recent Vlaams erfgoeddecreet de kerkenbeleidsplannen, in Vlaanderen, voortaan voldoen aan heel wat nieuwe bepalingen die zopas in dit erfgoeddecreet werden vastgelegd.

Hierdoor dienen toch heel wat, reeds door de centrale kerkbesturen, gemeenten en bisdom reeds goedgekeurde kerkenplannen, voor 1 oktober 2017 opnieuw te worden aangepast en uiteraard vooraf opnieuw ter goedkeuring worden voorgelegd aan de respectievelijke gemeenten en het bisdom. Het gaat hier hoofdzakelijk over de beschermde kerkgebouwen, indien ze willen aanspraak maken op een verhoogde toelage van 80% van de restauratiekosten. Enkel de dossiers die door het erfgoedagentschap worden aanvaard, komen in aanmerking voor betoelaging. Wat Kortessem betreft is deze aanpassing erg belangrijk voor de verdere restauratie tweede fase van de kerk van Wintershoven met name de geplande interieurwerken. Deze belangrijke interieurwerken geklasseerde Sint-Pietersbandenkerk van Wintershoven, met haar vele kunstwerken, werd begroot op 563.461 euro. Deze werken waren in principe gepland voor 2017.

 

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio