Stad leert Nederlands aan jonge vluchtelingen

Stad leert Nederlands aan jonge vluchtelingen

Stad leert Nederlands aan jonge vluchtelingen

Hasselt - “Alstublieft vind ik één van de mooiste woorden in het Nederlands”, zegt Samir Zargar (16).
Zijn uitspraak is opvallend zuiver voor iemand die amper 4 weken in ons land is. Samir vluchtte uit Afghanistan. Samen met 19 jonge nieuwkomers kreeg hij een maand lang een stoomcursus Nederlands, voor het eerst in Hasselt georganiseerd op vraag van voogden van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen.

Voogden

“We zijn een groepering van voogden van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen uit Limburg, Vlaams-Brabant en Brussel”, vertelt Willem Mignolet, zelf voogd van enkele jongeren én pleegvader van Mustafa Hosseini (15) uit Afghanistan.

“Die jongeren gaan hier naar school en leren Nederlands, maar in de vakantie vindt die ‘Afghaanse connectie’ elkaar en wordt er amper Nederlands gepraat. Vandaar het idee om op een luchtige manier een zomercursus taal te organiseren. Anders trekt Mustafa een hele dag met zijn vrienden naar Kapermolen, nu was het een halve dag Nederlandse les en dan zwemmen”, lacht hij.

“Frans is makkelijker omdat de zinsbouw meer op onze taal lijkt. Nederlands spreken was het moeilijkst en medeklinkers schrijven”, vertelt Mustafa die in Hasselt haartooi leert. “Maar later wil ik eigenlijk tandarts worden.”

Bruintje

De cursus is het werk van het Antwerpse Open Leercentrum Athena. “Ik ben blij dat we de vraag uit het verre Limburg kregen. Waarom we het ‘Reintje, de zomerschool’ genoemd hebben? Het leren in dit project wordt geïnspireerd door het guitige karakter van de vos Reynaert, leren hoeft niet saai te zijn. Voor de herfstvakantie hebben we ‘Bruintje, de herfstschool’ in petto”, verklaart directeur Marie-Jeanne Sente de - bizar genaamde - opvolger.

De huidige lichting van 20 afgestudeerde jongeren kreeg alvast nog een tip mee van schepen Toon Hermans: “Wees niet bang om Nederlands te praten, durf fouten maken. Het is belangrijk om de taal te spreken, niet enkel om naar school te gaan maar vooral om op een leuke manier te leven en te werken in dit land. De stad engageert zich vanaf nu om dit elke vakantie te doen.”

Aladdin

Sami Nazari (16) uit Afghanistan kreeg zelfs ‘grote onderscheiding’ op zijn diploma gestempeld. “Ik vind het belangrijk dat je de taal leert als je in een land wil leven. De luisteroefeningen waren leuk, vooral het verhaal van Aladdin. Maar de uitspraak blijft moeilijk, schrijven is veel eenvoudiger”, zegt hij.

“Op zijn dictee had hij zelfs 9,5 op 10”, voegt lesgeefster Nathalie Janssens toe. “De cursus is goed meegevallen. Soms vonden ze het wel moeilijk om in de vakantie naar de les te komen, maar dat loste ik op met woordspelletjes. Woorden die ze zeker wilden leren? Uitdrukkingen zoals zuurpruim en zeurkous.”

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio